Nytt

Med dagens befolkningsvekst vil antall innbyggere i Norge ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) nå fem millioner til neste år, skriver NTB. Det er hovedstadsregionen (Oslo og Akershus) som opplever den største økningen.

Den historisk betraktet ekstremt store nettoinnvandringen til landet, som altså er differensen mellom inn- og utflyttingen, stod for fire femtedeler av befolkningsveksten. Den naturlige tilveksten, som er differansen mellom antall fødsler og dødsfall, representerte altså kun en femtedel av økningen.

Tallene for første kvartal av 2011 viser at rekordhøye 22.300 innflyttinger, hvorav 7.300 personer innvandret fra Polen og Baltikum, og 4.000 fra Sverige. Tallene for Eritrea, Somalia og Afghanistan er henholdsvis 400, 300 og 300. Fødselsoverskuddet i samme periode var på 3.500 personer.

ABC Nyheter: Folketallet nærmer seg fem millioner
SSB: Med raske skritt mot 5 millionar