Oslos rødgrønne byråd har mislyktes med å skape en by folk vil bo i. Foto: Heiko Junge / NTB.

I fjor var det flere som flyttet fra Oslo enn til. Netto utflytting er veldig uvanlig for byen, og et elendig skussmål for det byrådet som har ansvar for utviklingen i hovedstaden.

NTB melder om saken, og beretter at sist Oslo hadde et flytteunderskudd, var i 2000. Dette går frem av den siste statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette har vært en utvikling som har tiltatt utover året. En uvanlig sterk utflytting i 4. kvartal i fjor bidro sterkt til underskuddet, ifølge SSB.

Ulike, mulige årsaker fremheves i offisielle sammenhenger:

– Det har vært spekulert på om korona har skylden for denne markerte økningen i utflytting på slutten av året. Siden livet for tiden er lettere og mer normalt de fleste andre steder i landet enn i Oslo, og det har vist seg mulig for mange å utføre sitt arbeid fra hjemmet – uansett hvor det ligger, heter det i rapporten.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener imidlertid den høye prisveksten på boliger i Oslo det siste året, på tross av pandemien, kan forklare noe av flyttemønsteret.

– Prisveksten ser nå ut til å tvinge flere til å etablere seg utenfor Oslo, hvor prisnivået er mer overkommelig. Trenden forsterkes trolig av vedvarende covid-19-restriksjoner, stillstand og høyere arbeidsledighet i Oslo, sier direktør Carl O. Geving.

Andre viktige årsaker som av diverse grunner ikke nevnes, kan være sterk utvikling av kriminalitet i byen, ikke minst blant unge. Dette skaper et oppvekstmiljø mange familier kan tenkes å ville spare sine barn for. Det har vært et nokså stort mediefokus på vold, ran, bilbranner og knivstikking i byen. Det vil være unaturlig å se bort fra dette som en forklaring.

En annen nærliggende, ikke-nevnt forklaring, kan være hvordan det rødgrønne byrådet i Oslo systematisk raserer byens infrastruktur, og blant annet gjør det mer og mer vanskelig og kostbart for vanlige innbyggere å ha bil.

Bilen er en viktig del av hverdag og fritid for en stor del av befolkningen, og svært mange reagerer på den nærmest fanatiske «krigen mot bilen» som føres av byrådet med det ytterliggående partiet MDG i spissen, og med Ap og SV på slep. Dette kan være med på å skape en by mange ikke lenger finner det ønskelig å bo i.

Det vil derfor være naturlig for en del oslobeboere å søke seg til deler av landet der myndighetene ikke saboterer mulighetene for å leve det livet man ønsker seg, men heller legger til rette for det. Mange ser det som en nokså grunnleggende oppgave for dem som styrer en kommune.

Det øverste ansvar for utviklingen i Oslo har det rødgrønne byrådet. Tallene lyver ikke, og viser at de har mislyktes med å skape en by folk vil bo i. Netto utflytning fra hovedstaden er en formidabel mistillitserklæring, et verre skussmål kunne byrådet neppe fått. Det er rett og slett en temmelig flau tilbakemelding å få, fra den befolkningen man er ment å skulle tjene.

I fjor hadde kun tre fylker større samlet utflytting enn innflytting, eller et flytteunderskudd, tross innvandring. Foruten Oslo gjelder dette Nordland og Troms og Finnmark.

Oslo har dermed havnet i samme bås som mer typiske «fraflyttingsfylker».

Netto utflytting fra Oslo skjer samtidig som byen har en jevn tilstrømning av ikke-norske innvandrere.  Dermed er det grunn til å tro at denne tendensen også bidrar til å fremskynde endringene i byens befolkningssammensetning, i retning av «mer mangfold».

Ikke alle ønsker seg det i sitt nabolag.

Les mer om utviklingen og dens årsaker: 

Kjøp Halvor Foslis bok her!


Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.