Nytt

Det faktum at mange oslofolk flytter ut av hovedstaden er ikke noe nytt. Kruttverket er navnet på et nytt boligområde i Nittedal, og der vil det neste år stå 21 nye boliger. I 19 av dem skal det flytte inn oslofolk, og det er mange barnefamilier.

Meglere som Romerikes Blad har snakket med utpeker Kruttverket til et at de mest attraktive boligområdene i Nittedal.

Gravås’ hus ligger i enden på rekka. Innflytting skal skje neste sommer når samtlige hus i Echostubben er ferdig bygget. Nærmest hele nabolaget vil da bebos av småbarnsfamilier som velger å flytte fra Oslo til Nittedal. Oslofamilier flytter inn i 19 av 21 rekkehus, og familienes yngste medlemmer skal ikke måtte lete lenge etter lekekamerater.

– Vi har gjort noen undersøkelser, og de viser at det kommer til å flytte inn 25 barn under skolealder i disse 21 husene, sier Gravås.

Like bak bygges leilighetsprosjektet Frølich Hage. På andre siden av veien er flere eneboliger oppført.

Kjenner man Oslos østlige bydeler, så vet man at det ofte er skolesituasjonen som er en viktig årsak til at folk flytter ut av byen. Og svært ofte ser det ut til at Nittedal/Romerike er populære steder. Det er ikke ofte man møter på vestkantfolk som flytter på disse trakter. Andre årsaker er muligheten til å kjøpe en enebolig eller rekkehus til gunstig pris. Nærhet til Marka er også vanlige grunner, selvom en av godene til Groruddalen og andre steder i Oslo er nærheten til Marka. Skolesituasjonen blir ikke nevnt som grunn av  intervjuobjektene i dette intervjuet, og vi vet heller ikke hvor i byen de kommer fra. Men uansett så synligjør de utflyttingen av barnefamilier fra Oslo. Engasjementet vitner også om at dette er ressurssterke familier, og at de kommer til å skape et helt annet miljø enn det man f.eks vil finne i bydel Stovner kun noen kilometer unna.

Gravås forteller at det er mange årsaker til at familien velger å bosette seg nettopp her

– Nærheten til marka er nok viktigst. Det at det er 10 minutter å gå til Nittedal stasjon betyr også mye, og boligprisene er lavere her enn i byen, sier Gravås.

Rekkehusene kostet mellom 3,5 til 4,5 millioner kroner. Noen av familiene som skal flytte inn, kjenner hverandre fra før, andre ikke. En lukket Facebook-gruppe er opprettet for dem som skal flytte dit.

Småbarnsfamilienes engasjement for sitt framtidige nabolag er stort. Da prosjektet med rekkehusene ble lansert for cirka et år siden, var adressen Blåbærstien. Navnet ble foreslått endret fra kommunens side til Pesakveien, etter en av de gamle arbeiderboligene som var i bruk da virksomheten i området dreide seg om sprengstoff. Kjøperne mente det hebraiske navnet ble for tvetydig. De foreslo noe med Echo istedenfor, etter navnet på en sprengstoffblanding som Nittedal kruttverk i sin tid produserte. Navnet Echostubben ble nylig vedtatt.

Engasjementet fortsetter. Nå håper småbarnsfamiliene at de kan bidra til at feltets nye barnehage bygges før 2013.

Det er plass til mange oslofolk ved Kruttverket, og flyttestrømmen vil neppe avta med det første.

Kruttverket er regulert for 600 boenheter. Ferdig utbygd vil boligfeltet bidra til at innbyggertallet i kommunen øker med cirka 10 prosent. NCC utvikler området. Til nå er 80 eneboligtomter, 21 rekkehus og 23 av 40 leiligheter i Frølich Hage solgt. Prosjektleder i NCC Bolig Region Øst, Mette Sundsvold, er fornøyd med responsen.

– Interessen for Kruttverket er stor. Når nye felt er ferdig utviklet, legges de ut for salg, sier Sundsvold.

Videre forteller hun at det kan bygges 70 boenheter i Kruttverket hvert år. Tilflytting fra Oslo til Nittedal er ikke uvanlig.

 http://www.rb.no/bolig/article5755534.ece