Oslo vokser hurtig. Politikere har en tendens til å omtale veksten som positiv. Lokalnyheter fra Oslo tegner et bilde av innbyggere som synes veksten går, bokstavelig talt, over alle støvelskaft. Protestene i avisenes artikler handler ikke om multikulturelle problemer, men om det fysiske miljøet som blir omgjort til noe helt ugjenkjennelig. Grøntområder og Marka er det ennå mange som har sterke meninger om i Oslo. Er økt fortetting og mer multikultur oppskriften på å stoppe white flight?

Akers Avis foreslår at veksten de ikke ønsker i Groruddalen bør finne sted utenfor Oslos grenser.

Den aktuelle tomta befinner seg i dag innenfor markagrensa. Planen til byrådet er å utføre et såkalt makeskifte, der boligtomter i Bånkallia blir gjort om til mark, mens Ravnkollen blir regulert til boligbygging.

Kommuneplanen skisserer en mulighet for å bygge drøyt 300 rekkehus i kollen. Blant en rekke beboerne på Romsås er forslaget til utbygging svært omstridt.

Motstanderne har organisert seg og så langt har de samlet mer enn 1000 underskrifter. De argumenterer blant annet for at skogsområdet er mye brukt av nærmiljøet og at det ikke bør være forbeholdt kun noen få.

http://www.groruddalen.no/utbyggere-n-klart-vi-kan-bygge-paa-romsaas.5454217-77747.html

—-

Høybråten er et veletablert villastrøk i Stovner bydel. Med eneboliger og rekkehus i forskjellig størrelse, er dette et sted mange har tilknytning til og kjenner til. Fram mot 2030 forventer Oslo kommune en befolkningsvekst på om lag 220.000 mennesker. Beboerne på Høybråten som er aktive i lag og foreninger har merket seg et område i endring. Tomter som en gang tilhørte generasjoner, blir solgt og omgjort til tett bebyggelse.

Leder av Høybråten Velforening, Villy Kolstad, mener utbyggerne ikke tar nok hensyn til den etablerte bebyggelsen.

– Velforeningen får mange henvendelser i forbindelse med utbygging og fortetting på tomter som fremdeles ikke er bebygd, og tomter som kan fradeles for ny bebyggelse. At bebyggelsen blir variert, er det lite vi kan gjøre med, men det bør settes grenser og tas bedre hensyn til den eksisterende bebyggelsen, forteller han.

http://www.groruddalen.no/tetter-igjen-hoeybraaten.5447790-77747.html

Lederen i Akers Avis 26.mars ser at fremtiden for Groruddalen kan bli dyster. Kanskje det beste som kan skje er at man fostrer opp en ny Zlatan. Dessuten ønsker de veksten må flyttes ut av Oslo:

Fra kommunalt hold sies det at byen vokser med ca 100.000 mennesker hver syvende-åttende år. Det kan oppfattes som positivt, men også negativt. Dersom man bygger boliger folk egentlig ikke ønsker å bo, i et forsøk på å møte boligmangelen, kan man fort ende opp med områder som i beste fall kan fostre frem en Zlatan.

Det må bygges med nennsom hånd, og myndighetene må nok se utover bygrensene. Dessuten må man få på plass både veier og kollektivnett samtidig, folk vil ikke orke å stå i kø halve dagen – uansett hvor fint og flott man bor…

(Lederen er ikke tilgjengelig på nett.)