Nytt

Mange av Oslos politikere er svært fornøyd med at Oslo vokser i et rekordtempo. Det må være trist lesing å se at svært mange har et ønske om å forlate hovedstaden, og at svært få som bor i mindre byer, tettsteder og i bygdene ønsker å bo i Oslo.

En undersøkelse gjennomført av Sentio for Nationen viser at en av tre osloboere vil komme seg vekk fra storbyen. Dragningen er ikke like stor den andre veien. Blant folk som bor på bygda, i et tettsted eller i en by med mellom 5000 og 50.000 innbyggere, ønsker henholdsvis 6, 9 og 10 prosent å flytte til storbyen.

Det pekes på drømmen om et liv på landet og at folk ønsker å komme nærmere naturen. Man kan undres over at ran, knivstikking, overfallsvoldtekter og at nordmenn i enkelte bydeler snart er minoritet ikke nevnes som årsak til å flytte fra byen. Nærhet til natur er ihvertfall ett av kjennetegnene til flere av bydelene som tappes for norske barnefamilier. Hele Groruddalen ligger omkranset av skog, og det er ikke uvanlig med rådyr og elg på tur i borettslagene inntil Marka. I høst ble forøvrig en hund drept av en ulv på Lindeberg i Groruddalen kun kort vei fra bebyggelsen.

Mange av de som vil flytte fra byen, oppgir at de ønsker å komme nærmere naturen.

Det å flytte på landet blir knyttet opp til stor bygningsmasse, men mange flytter ut av Oslo til landlige omgivelser uten å bo i store hus eller på gård. For de som reiser nordover fra Oslo, så kan man se nye boligfelt med mer nøkterne eneboliger og rekkehus  reise seg  mellom Oslo og Lillehammer.

Programleder Ravi har selv kjent trangen etter å flytte ut av storbyen på kroppen, og kjøpte seg for noen år tilbake et småbruk.

— Det var drømmen om å ha et prosjekt som lå bak. Om å bli en praktisk fyr, skape en tilværelse på landet med to tomme hender og det man hadde, sier han.

Dessverre viste det seg at evnene ikke strakk til. I dag er Ravi tilbake i Oslo.

http://www.nationen.no/2012/08/12/landlig_livsstil/distrikt/distriktsbarometer/flytting/storby/7595074/