Nytt

Det skrytes av at Oslo opplever en stor befokningsvekst, en befolkningsvekst som er drevet av innvandring. En ny undersøkelse viser at folk flest ikke først og fremst ønsker å bo i en storby. De ønsker å bo i et tettsted eller en liten by. Er årsaken kun en idyllisk drøm om livet på landet?

Begynner mange å få erfaringer med det multikulturelle samfunnet som tilsier at et lite sted passer bedre for «folk flest?»

Strømmen av nordmenn har i flere år gått ut av Groruddalen, Norges multikulturelle utstillingsvindu.

I undersøkelsen som er utført av Sentio for Nationen, svarer 29 prosent at de ønsker å bo i en liten by, mens 25 prosent ønsker å bo i tettbygd strøk. Storbylivet velges av 24 prosent av de spurte.
Drømmen om å bo på bygda og drive et småbruk deles av 16 prosent, mens bare 4 prosent ønsker å bo i et øde område, skriver avisen.
Det er kvinnene som er i flertall når det gjelder ønsket om å bo i urbane strøk. 28 prosent av kvinnene foretrekker storbylivet, mens 21 prosent av mennene svarer det samme.

Mange drømmer også om et småbruk. Noe som er en form for idyllisering i følge Lars Østby i Statistisk sentralbyrå.  Kanskje en idyllisering, men likefult en drøm, i likhet med drømmen om det harmoniske multikulturelle samfunnet.

Blant mannfolkene er det 18 prosent som ønsker å bo på et småbruk, mens 13 prosent av kvinnene har det samme ønsket.
– Drømmen om småbruk er en form for idyllisering, og ikke representativ for hverdagen til folk, mener forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå.
– See more at: http://h-a.no/nyheter/folk-flest-vil-bo-i-en-liten-by#sthash.HJforyOi.dpuf