Sakset/Fra hofta

Valg av ord ved presentasjon av en nyhet kan ofte si noe om hvor fritt det angjeldende temaet kan drøftes.

Folk og kapital forlater Spania i «strie strømmer», forkynner en ingress i Aftenposten i dag.

Og Norges største avis har ikke ligget på latsiden i sin research: Offisiell spansk statistikk viser nemlig at «41.000 spanjoler forlot landet i første halvår 2012».

Det høres jo mye ut, men så rinner det en i hu at Spania er et i europeisk sammenheng nokså folkerikt land. Siste folketelling i 2001 viste at landet hadde ca. 41.000.000 innbyggere. Nå estimeres dagens folketall riktignok til seks millioner mer, men tatt i betraktning at denne veksten i all hovedsak skyldes innvandring, er de førtien millionene trolig fortsatt et ganske brukbart estimat av antall spanjoler.

For den som liker å se størrelser i forhold til hverandre ved hjelp av prosentregning — og jeg beklager hvis mange økonomi- og lærerskolestudenter føler at dette er litt vanskelig — er dette veldig greie tall å ha med å gjøre. Ren hoderegning viser at én promille av spanjolene forlot landet i første halvår av inneværende år, som kanskje er den hittil verste perioden for landet siden finanskrisen begynte. Det betyr for ordens skyld at 99,9 % ble igjen i hjemlandet.

Det er unektelig mange mennesker det er tale om, men kan man egentlig si at det er en «stri strøm» sammenlignet med andre flyttestrømmer i vår samtid?

Norges hovedstad hadde i samme tidsrom en netto utflytting av egne borgere på 1225 personer. Siden Oslos befolkning er på litt over 600.000 mennesker, er dette fortsatt nokså snille tall. Hoderegning viser at ganske nøyaktig to promille av Oslo-borgerne forlot byen i første halvår av 2012.

Det betyr altså at utflyttingen fra Oslo er dobbelt så stor som det Aftenposten kaller en «stri strøm» ut av Spania.

En annen artig sammenligning kunne f.eks. være innvandringen til Norge, som i 2011 var på litt under femti tusen mennesker. I et land med ca. fem millioner innbyggere, betyr det at innvandringen tilsvarte omlag én prosent av befolkningen

I løpet av et halvår skulle det bli fem promille, altså fem ganger den «strie strømmen» ut av Spania.

Er det noen som tror at Aftenposten vil bruke det samme uttrykket, eller helst enda kraftigere verbal kost (høytrykksspyling?), hvis de skulle komme i skade for å skrive utførlig om utenlandsinnvandringen til Norge eller den innenlandske utflyttingen fra Oslo?