For 30 år siden ble 97% av alle nyfødte i Norge døpt i Den norske kirke. I fjor var andelen 62%.

Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling mener at tallene fra SSB kan forklares med den økte innvandringen i Norge, og at mange barn og unge blir døpt i andre kirkesamfunn.

FP_daap

Noen vil sikkert også påstå at det er nordmenn som blir avkristnet. Det stemmer nok at vi blir stadig mer sekulære, men det betyr ikke at vi har meldt oss ut av kirken. 

Denne statistikken fra SSB viser at antallet medlemmer i Den norske kirke  ØKTE med 187.000 fra 1970 til 2012. I 1970 hadde kirken 3.642.277 medlemmer og i 2012 var tallet 3.829.300.

Andelen av den totale befolkningen som er medlemmer i Den norske kirke har imidlertid sunket fra 94% i 1970 til 75,6% i 2012. Dette skyldes økt total befolkning hvor økningen stammer fra innvandring av mennesker med andre religioner.

Antallet etniske (i mangel av et bedre ord) nordmenn har ligget nokså stabilt rundt 4 millioner i mange år. Den siste millionen som tar oss opp til 5 millonersmerket er innvandrere som ikke kommer til å la seg døpe i overskuelig fremtid.

Aftenposten

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂