Barnedåp i Lambertseter interimkirke i Oslo i 1959. Foto: Tormod Mangset / Oslo Museum / Wikimedia Commons.

Medlemsfallet i Den norske kirke fortsetter, melder NTB:

Den norske kirke mistet 16.000 medlemmer i fjor. Kirken har nå 3,7 millioner medlemmer, 214.000 færre enn i 2005.

I 2018 var 70 prosent av den norske befolkningen medlemmer i Den norske kirke, viser tall fra kirken, formidlet av Statistisk sentralbyrå. For tre år side var andelen 73 prosent.

Selv om nedgangen fortsetter, bremser utviklingstakten noe i fjor. 11.900 personer meldte seg ut i 2018, mot 15.400 året før. Det var også færre innmeldinger i fjor, sammenlignet med 2017: 2.100 mot 2.400.

Av en eller annen grunn er en så sentral kirkestatistisk opplysning som antallet døpte utelatt både hos NTB og i SSBs presentasjon av statistikken fra kirken.

Tallene er imidlertid tilgjengelige, og de viser at antallet døpte i Den norske kirke har falt kraftig på få år:

Fra 36.572 i 2013 til 28.597 er det en nedgang på nesten 22 prosent.

Om man ser disse tallene i forhold til antall fødte, ser man at andelen døpte har sunket fra ca. 62 til ca. 52 prosent, altså en nedgang på ti prosentpoeng på bare fem år.

Tallene gir ingen fullgod oversikt over antall døpte i Norge, all den tid det døpes barn i en rekke andre kristne kirkesamfunn i Norge. Det er likevel ingen tvil om at Den norske kirkes status som «folkekirke» er jevnt nedadgående.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.