Fra Romerike fengsel, avdeling Ullersmo. Foto: Gorm Kallestad / NTB 

Det blir stadig lengre kø av dømte som venter på å sone i norske fengsler. Bare hittil i 2023 har køen økt med nesten 60 prosent.

Soningskøen i Norge har økt med 59 prosent hittil i år. Ved inngangen av 2023 var det 101 dømte som ventet på å sone, mens det er 161 ved inngangen til mars.

NTB melder om saken.

Belegget i norske fengsler er på ca. 85 prosent, så det er visse utfordringer med å utnytte kapasiteten maksimalt på landsbasis.

Antall innsatte ved inngangen av januar var 3.045. Fredag 3. mars var det totalt 3.068 innsatte.

Tall fra Kriminalomsorgen viser for øvrig en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med februar 2022.

I februar i år ble det iverksatt 508 straffegjennomføringer i samfunnet. Det er 22 prosent færre enn i februar i fjor, da 654 gjennomføringer ble iverksatt.

Andelen utenlandske statsborgere som soner, er 26 prosent. Dette tallet er uendret fra i fjor. Andelen kvinner går svakt opp, fra 6,3 til 6,4 prosent.

Om lag 22 prosent av de innsatte sitter i varetekt.

Av de domfelte som startet å sone sin straff i februar, er 43 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomiske lovbrudd med 13 prosent og narkotika/rusmiddellovbrudd med 11 prosent.

De sterkt medieomtalte sakene knyttet til grov voldskriminalitet, står dermed samlet sett for en relativt begrenset prosentandel av de innsatte.

 

Se utvalget! Kjøp gode bøker fra Document:

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.