Sakset/Fra hofta

Språkproblemer? 

I 2011 ble det registrert 368 volds- og trusseltilfeller fra innsatte mot ansatte i fengslene norske fengsler. I 2016 var dette tallet steget til 1048. I tillegg kommer all vold som de innsatte utøver mot hverandre.

Fengselsbetjenter må nesten daglig ikle seg full utrustning som inkluderer hjelm med visir. Psykiatri, rusmidler og språkproblemer er noe av årsaken til den økende uroen i fengselet, skriver NRK.

Kriminalomsorgen gir oss et bilde av språkproblematikken:

De siste årene har antallet utenlandske innsatte i norske fengsler økt betydelig, og rundt 34 prosent av alle fengselsplasser er til enhver tid tid belagt med utenlandske statsborgere.

Et av målene med straffegjennomføringen er tilbakeføring til samfunnet etter endt soning. For mange innsatte betyr det å bruke tiden i fengsel til å gå på skole eller bygge kompetanse, bygge opp et kontaktnett, skaffe bolig og og jobb. For en del av det utenlandske innsatte er dette ikke aktuelt på samme måten, ettersom det er flere som har et utvisningsvedtak som betyr at de skal sendes ut av landet etter endt soning. Andre skal overføres til hjemlandet for å sone deler av straffen sin der.

Fagforeningen vil ha mer penger til kriminalomsorg. Tillitsvalgt Lasse Pettersen i Bodø fengsel uttaler:

– 732 millioner går til et nytt fengsel i Agder, og 302 millioner går til videreføring av det norske fengselet Norgerhaven som ligger i Nederland. Konsekvensen av den økonomiske situasjonen i Kriminalomsorgen blir at vi utdanner fengselsbetjenter til arbeidsledighet.

Vi noterer en sak fra NTB fra 15. oktober om nettopp krimomsorgen:

Himanshu Gulati (Frp) har vært statssekretær i Justisdepartementet og sitter nå i justiskomiteen på Stortinget. Han sier at kritikken er merkverdig.

– Krimomsorg er en av vinnerne i årets budsjett med en satsing på over 1 milliard kroner, blant annet med nytt fengsel i Agder. Så er det sånn at alle statlige etater, inkludert kriminalomsorgen, får et krav om effektivisering og avbyråkratisering på 0,5 prosent. Et slikt krav i offentlig sektor er riktig av hensyn til best mulig bruk av skattepengene, sier Gulati.

Han viser til at opptaket til fengselsutdanningen er økt, slik at det hvert år skal utdannes 125 flere fengselsbetjenter.

– Vold og trusler er noe vi tar på største alvor. Flere betjenter er et riktig skritt å gå for å redusere vold og trusler, mener Gulati.

Kriminalomsorgen opplyser at det finnes et eget fengsel for utenlandske innsatte:

I desember 2012 ble det åpnet en egen avdeling ved Konsvinger fengsel som skal kun ha innsatte som skal utvises eller overføres til soning i hjemlandet. Tilbudet til de innsatte fengselet skal være tilpasset deres behov. Disse innsatte skal ikke tilbake til det norske samfunnet og vil derfor kreve en annen type oppfølging og innhold i straffegjennomføringen.

Språkproblemer er det vanskelig å gjøre noe med. De skulle ikke ha begått kriminalitet i Norge og vi skulle ikke hatt åpne grenser. Vi fengsler utlendinger med psykiske problemer. Ja, hvor skal man ellers gjøre av en ustabil, utenlandsk voldtektsmann? Rusproblemer i fengselet må fengslene selv rydde opp i.

Demografiendringene i Norge gjelder også de innsatte. Vi har foreløpig liten erfaring med voldskulturer, så her gjelder det å lære raskt av andre land hvordan det best skal håndteres. Kriminelle utlendinger sier at norske fengsler er som ferieopphold. Ja, de er ment for norske kriminelle som skal ut i samfunnet igjen.

I 2008 var 1 av 4 innsatte utlendinger. Nå er det 1 av 3. I 2008 var kostnadene pr. fange 1500 kroner døgnet. VG oppgir at 1. juni i år så var det 1260 utenlandske innsatte av totalt 3691. La oss anta at døgnkostnaden har økt til 2000 kr per stk. Da har vi 1260 utenlandske innsatte til en pris av 2,52 millioner per døgn. Totalt nesten en milliard kroner i året. Jeg er sikker på at vi kunnet funnet på noe bedre å bruke de pengene til.

Flere utlendinger må sendes ut for å sone i hjemlandet. Det antallet som overføres til Norgerhaven i Nederland er ikke nok.

Norgerhaven i Nederland hvor vi sender en del utenlandske kriminelle for soning presenteres som et treningsstudio.

NRK