34 prosent av de innsatte i norske fengsler er utlendinger. Polakker, litauere og rumenere er de største nasjonalitetene etter nordmenn.

Innvandrere som har fått norsk statsborgerskap regnes som nordmenn av VG, som har gjort sammenstillingen.

Per 1. juni satt 1.260 utlendinger og 2.431 nordmenn i norske fengsler, viser tall VG har fått fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Tallene inkluderer dem som soner i Norgerhaven i Nederland. Inndelingen i statistikken er gjort etter statsborgerskap, slik at norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn teller som nordmenn.

Hvilken verdi det har å slå fast at hver tredje innsatt er «utlending» når store grupper uintegrerte innvandrere regnes som «nordmenn» er et åpent spørsmål.

Blant de norske innsatte, er de vanligste lovbruddene narkotika, sedelighet, legemsbeskadigelse, voldtekt og drap. Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.

– Noen typer kriminalitet, som narkotikasmugling og fremstilling av narkotika, gir lange dommer. Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og trekker fram smugling og fremstilling av narkotika.

 

VG: 34 % av innsatte er utlendinger (betalingsmur)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂