Vestre Fængsel i København. Foto: Stig Nygaard / cc by 2.0 / Wikimedia Commons.

66 prosent av de innsatte i Københavns fengsler er enten innvandrere, etter­kommere av innvandrere eller utlendinger.

Det viser tall som den danske Kriminal­forsorgen ut utarbeidet med hjelp fra Danmarks Statistik, skriver Berlingske mandag.

I hele Danmark er den tilsvarende andelen 44 prosent, mens andelen av befolkningen som har utenlandsk stats­­borger­­skap eller opprinnelse, ifølge justis­departement­et er 16 prosent, opplyser den danske avisen.

Den ansvarlige statsråden, en sosial­demokrat, er bekymret:

«Innvandrere og etter­kommere er betydelig over­representert i fengslene. Det synes jeg naturligvis er dypt urovekkende», sier justis­minister Peter Hummel­gaard (S).

Overrepresentasjonen av personer med utenlandsk bakgrunn i fange­befolkning­en gjen­speiler det statistiske faktum at personer med innvandrer­bakgrunn begår klart mer kriminalitet enn dansker.

Når man ser på kriminalitets­raten, ligger 15-79-årige mannlige innvandrere fra ikke-vestlige land 44 prosent høyere enn gjennom­snittet for alle menn i alders­gruppen.

Problemet er ikke begrenset til innvandrere i første generasjon; det er tvert imot mye verre i andre generasjon:

Tallet er enda høyere for mannlige ikke-vestlige etter­kommere i samme alders­gruppe.

For denne gruppen er kriminalitets­raten 137 prosent høyere enn for alle menn i samme alders­gruppe. Begge tallene er justert for alders­forskjeller.

Det er i alt drøyt 4000 personer med utenlandsk bakgrunn i danske fengsler.

Den danske justis­ministeren ønsker seg strengere innvandrings­politikk, bekjempelse av ghetto­isering og utvisning av kriminelle:

Peter Hummelgaard (S) påpeker at «en velfungerende justis­politikk henger tett sammen med en streng og ansvarlig innvandrings­politikk».

«Derfor må vi gjøre hva vi kan for å bekjempe parallell­samfunn og ghetto­lignende områder der kriminaliteten har spesielt gode vilkår for å slå rot.» […]

«Men det trengs mer. Utlendinger som begår bande­relaterte lovbrudd, bør så langt det er mulig utvises fra Danmark, og når de utvises, må vi sørge for at de forlater landet så raskt som mulig, slik at de ikke blir en byrde for Danmark, sier han.

Tobias Grotkjær Elmstrøm fra regjerings­partneren Moderaterne er ikke enig med statsråden i at det behøves flere deportasjoner. Han synes utlendingers over­representasjon er «problematisk», men mener at det må satses mer på forebygging.

Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, som synes tallene fra Kriminal­forsorgen er «vanvittige», vil både avvise flere og utvise flere.

Rosa Lund fra Enhedslisten mener på sin side at over­representasjon­en ikke er et innvandrings­problem, for problemene gjelder i størst grad for etter­kommere. Samfunnet har også er ansvar, sier Lund – og forøvrig er kriminaliteten synkende, mener hun.

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.