Norske myndigheter har strammet til reglene for asyl. Men den frie adgangen til å hente seg ektefelle i utlandet, gjør at andelen av fjernkulturelle vokser mye raskere enn den innfødte befolkningsveksten. Mest overraskende er det at andelen som henter seg ektemake i utlandet er høyere for 2. generasjons innvandrere enn for 1. generasjon. Det viser […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.