Danmarks sosialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen (i midten) ønsker en langt strengere asylpolitikk enn sine skandinaviske søsterpartier.
Foto: Terje Pedersen / NTB.

I Danmark har den sosialdemokratiske regjeringen fått nok av asylinnvandringen til landet, og vil ha tallet til null. I 2020 fikk bare litt over en tredjedel av asylsøkerne opphold i Danmark. I Norge var andelen som fikk opphold over dobbelt så høy.

Fria Tider forteller om Danmarks ytterst lite entusiastiske holdning til asylinnvandring. landet vil ganske enkelt ikke ha mer av det som denne tilflyttingen innebærer.

600 personer fick asyl i Danmark förra året, uppger SVT. Motsvararande siffra i Sverige var mångfaldigt större, skriver Fria Tider.

Dette er svært lave tall, sammenlignet med det som har vært vanlig de siste tiårene.

Inte sedan 1992 har antalet personer som erhöll asyl i Danmark varit så få som förra året. Totalt handlar det om 600 personer, samtidigt som 1.547 sökte asyl, enligt danska Ritzau.

Danmark har i likhet med sine skandinaviske naboer Sverige og Norge en høy andel innvandrere i befolkningen. Nettavisen Gjenstridige omtalte dette på en usminket måte, med henvisning til offisiell dansk statistikk.

Danmarks svar på Statistisk Sentralbyrå (DST) utgir hvert år rapporten «Indvandrere i Danmark», som fokuserer på innvandrere og etterkommeres deltagelse på forskjellige samfunnsområder.

Rapporten viser for øvrig at innvandrerbefolkningen (første og andre generasjon) i Danmark nå utgjør 14 prosent, og første generasjon utgjør 10 prosent. 58 prosent er fra ikke-vestlige land. Til sammen er det 506.570 innvandrere og etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn i Danmark. 22 prosent av alle levendefødte barn i 2018 er barn av enten innvandrere eller etterkommere, en økning på 10 prosentpoeng fra 12 prosent i 1998. Innvandrerbefolkningen har således firedoblet seg på 30 år.

Dette har vært alt annet enn uproblematisk for Danmark.

Når det f.eks. gjelder kriminalitet, har hele 43 prosent av mannlige ikke-vestlige innvandrere født i 1987 én eller flere dommer for overtredelse av straffeloven innen fylte 31 år. For etterkommerne er tallet 37 prosent. Til sammenligning er tallet 18 prosent blant menn med dansk opprinnelse.

I 2018 ble 5,2 prosent av mannlige innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn i aldersgruppen 20–24 år dømt for én eller flere overtredelser av straffeloven. For etterkommerne er andelen 2,4 prosent, og for menn med dansk opprinnelse 1,3. For 20-åringer er andelen hhv. 33, 29 og 13 prosent, skriver Gjenstridige.

De nye tonene i dansk innvandringspolitikk er interessant nok ledet an av det sosialdemokratiske partiet, med en ansvarlig minister som selv er av ikke-dansk opprinnelse.

Landets integrationsminister Mattias Tesfaye (S) är nöjd med siffrorna, eftersom det innebär färre personer att hitta en bostad till, färre som behöver söka sjukvård och färre som behöver hjälp med att hitta jobb.

Den sosialdemokratiske statsminister Frederiksen har også sterke synspunkter, dog ikke helt i tråd med hva de mer innvandringsvennlige søsterpartiene i Norge og Sverige står for.

Tidigare i veckan sade Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) att målet hädanefter är noll asylsökare. I Sverige beviljades betydligt fler asyl i fjol: totalt 7.189 personer plus 3.220 så kallade kvotflyktingar.

Tallet for asylinnvandrere i Norge er ifølge UDI vesentlig lavere enn i Sverige, og tallet har gått kraftig ned siden 2019. Antallet søkere til Norge var 1387 i 2020, med Syria, Eritrea, Tyrkia og Afghanistan som fremtredende land.

(At tallet søkere går ned i en rekke land, ses også i sammenheng med koronaepidemien, i tillegg til at det i mange tilfeller er et resultat av politikken som føres.)

Mens 76 prosent av søknadene ifølge UDI  ble innvilget i Norge, var det kun 38 prosent som fikk bli i Danmark. Det forteller om fundamentalt ulik innstilling hos de myndigheter som har ansvar for behandling og godkjenning. I Norge vil man gjerne at de skal få bli, i Danmark vil man helst at de sendes ut.

Asylinnvandring er imidlertid kun én av flere biter i innvandringspuslespillet. I tillegg kommer planlagt kvoteinnvandring (overføringsflyktninger), samt familiegjenforening.

Erfaringsmessig utgjør familiegjenforening et betydelig antall, 12.500 personer til Norge i 2019, enda flere året før.

Den totale innvandringen er altså summen av innvilgede asylsøknader, kvoteflyktninger, familiegjenforening, og ikke minst illegal innvandring, som utgjør store mørketall.

Eksempelvis har det vist seg vanskelig å sende ut asylsøkere som ikke er innvilget opphold. De har en tendens til å bli værende i landet på ulike vis. Viljen til å effektuere utsendelser er heller ikke alltid særlig stor.

Ifølge tall fra SSB har de ulike former for innvandring akkumulert seg til ca. 15 prosent av Norges befolkning, og øker for hvert år.

Ved inngangen til 2020 var det registrert 25.400 flere innvandrere enn året før. Det bor nå nær 800.000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen.

Svært få norske politikere er tydelige på at de ønsker betydelige innstramninger i denne utviklingen.

 

Les mer om innvandring: 

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.