Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støjberg. Foto fra YouTube. 

Også i Danmark har man problemer med innvandrere som i liten grad bidrar i arbeidsliv og samfunn. Men i desto større grad belaster sosialbudsjettene. Nå tas det frem planer for å få dem ut av landet.

Innvandringen i Danmark er ikke like belastende som den er i Sverige. Men den utgjør et voksende problem for velferdsstaten, med hensyn til parallellsamfunn, integreringsutfordringer, store sosiale kostnader og kriminalitet.

Document omtalte sist desember en rapport som viser massive, negative konsekvenser av innvandringen i Danmark. I artikkelen het det blant annet:

I rapporten «Indvandrere i Danmark 2020» gås det detaljert inn på hvordan ulike grupper av innvandrere lykkes med å integreres i Danmark. Det er Den Korte Avis som forteller om saken.

Det er i særlig grad de ikke-vestlige innvandrerne som skiller seg ut, både med hensyn til utdanning og deltakelse i arbeidslivet.

«Tallene er (…) rystende. De vidner med ekstremt stor sikkerhed om, at de ikkevestliges voksende andel af befolkningen i dette land vil gøre Danmark relativt fattigere og fattigere. Der gives ingen anden rimelig konklusjon», avslutter Den Korte avis.

Ikke alle partier og politikere ønsker å sitte som passive tilskuere til at nasjonen svekkes på en rekke områder. I Danmark er det den tidligere innvandringsminister Inger Støjberg som nå går i bresjen for å få gjort noe med de problemene som kan true hele velferdssamfunnets fremtid. Fria Tider skriver om det nye initiativet:

….Inger Støjberg har gått samman med Dansk folkeparti och lanserat ett program för att utvisa invandrare som belastar samhället.

Støjberg, som representerade partiet Venstre, tvinagdes avgå från sin ministerpost efter att ha anklagats för att i strid mot lagen ha låtit separera invandrade barnfruar från deras makar.

Nå har hun gått sammen med Dansk folkeparti og lansert et program for å utvise et stort antall  av det hun kaller «mistilpassede innvandrere», dette ifølge Jyllandsposten.

På Facebook sammenfatter Støjberg planen i seks punkter. For følgende innvandrergrupper vil hun og Dansk folkeparti ha et «reduseringsmål på 70 prosent» frem til år 2030:

* De som er dømt for lovbrott med fenglsestraff på mer enn 3 måneder

* De som ikke har hatt en ordinær jobb i minst syv av de siste ti år

* De som har mottatt bidrag i mer enn tolv måneder sammenhengende

* De som har mottatt sosialbidrag åtte av de siste ti år

* De som ikke har gjennomgått integrasjonsprogrammet etter integrasjonsloven

* De som ikke har bestått prøve i dansk.

Forslaget legges frem i Folketinget.

Dette kan handle om svært drastiske tiltak, og kan påvirke landets innvandrerbefolkning i vesentlig grad:

«Om det genomförs så innebär det att tusentals utlänningar ska utvisas från Danmark. Alla sådana som har legat samhället till last snarare än bidragit. Jag hoppas att förslaget får ett stort stöd!» skriver Inger Støjberg, ifølge Fria Tider.

Støjberg er ikke alene om å være bekymret for utviklingen. Hennes syn har bred støtte i den danske befolkningen, noe som gjør at hennes forslag kan være mer realistiske enn de kan fremstå sett med norske øyne:

– Halvparten av Danmarks befolkning mener innvandringen er en trussel

 

Høst er lesetid: Bestill årets boknyhet, full av sjokkerende avsløringer:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!


Bestill også:
Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.