Norge innstilte redningsaksjonene i Middelhavet, siden det er linjen i EU. Men Spania har overtatt stafettpinnen og forvalter det humanitære oppdraget på vegne av EU og Merkel. Man stenger, men holder døren fortsatt åpen. Europas grenser er fortsatt porøse og den humanitære industrien har fortsatt stort albuerom. Nesten ingen sendes tilbake. Blant de nordiske land er Sverige i en særstilling:  95.766 har fått opphold hittil i år. Hva betyr det for nabolandene?

Fremskrittspartiet har gått med på å øke antallet kvoteflyktninger neste år til 3.000 fra årets 2.120. Økningen forsvares med at dette tallet også omfatter relokaliseringsflyktninger pga samarbeid om byrdefordeling innen EU/Schengen-land.

At organisasjoner som Redd Barna raser over denne koblingen, fordi den setter et tak på relokaliseringsantallet, skygger for det faktum at Norge er dypere integrert i Merkels innvandringsliberale politikk enn Danmark.

Vi hører lite eller ingenting om hva som skjer i Danmark, og grunnen er trolig at det vil by på politiske problemer, også for FrP.

Inger Støjberg er utlendings- og innvandringsminister i partiet Siv Jensen påstår er FrPs søsterparti, Venstre. Folketinget har overlatt til statsråden å bestemme om og hvor mange kvoteflyktninger Danmark skal ta imot i år. Svaret er: Null. Samme som for 2017.

Begrunnelsen? Svak integrering.

– På trods af at flere flygtninge er kommet i arbejde, så er der stadig for mange, der ikke forsørger sig selv. Det gælder ikke mindst for kvinderne, hvor alt for få bidrager. Derfor har jeg besluttet, at Danmark ikke skal tage kvoteflygtninge i 2018, siger Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

Er det noe som tilsier at Norge har kommet lenger med integreringen?

Noe annet som forteller hvor Norge plasserer seg i det politiske landskapet i Europa:

Inger Støjberg har dog bred opbakning til beslutningen i Folketinget. Alle partier i blå blok samt Socialdemokratiet siger nej til at tage 500 kvoteflygtninge gennem FN’s system, som man gjorde tidligere.

Det bakker Socialdemokratiet fortsat op om, slår S-formand Mette Frederiksen fast under Folketingets åbningsdebat torsdag.

Gjentar: Samtlige partier på borgerlig side: Konservative, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti – støtter null-linjen. Og mest oppsiktsvekkende sett med norske øyne: Det gjør også Socialdemokratiet. Så sent som sist torsdag, under åpningen av Folketinget, slo Mette Frederiksen dette fast.

Faktum er at den norske regjering, med FrP, plasserer seg tettere på Merkels pro-innvandringslinje enn Danmark.

Det liker ikke norske politikere og norske medier å snakke om. Og heller ikke Fremskrittspartiet. Men man kan ikke trylle bort virkeligheten. Den presser seg på.

Danmark er heller ikke enig med seg selv. Men tyngdepunktet beveger seg mot en mer nasjonal orientert linje. Sist torsdag var Støjberg i Wien og la frem et utkast til en ny migrasjonspolitikk for Europa, sammen med innenriksminister Herbert Kickl fra Folkepartiet. FPÖ er vel blant de fløypartier som Siv Jensen ikke ønsker å forbindes med? Men det sitter nå i regjering og Østerrike har faktisk formannskapet i EU.

I Danmark har den radikale akse blitt brutt: Dens sterkeste ledd var mellom Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Radikale Venstre står igjen med sin åpne grenser-politikk.

Når Venstre er tatt inn i regjeringen er det et tegn på hvor Erna Solberg ønsker tyngdepunktet.  Den norske regjering ligger på samme akse som Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre, dvs den tapende linje i dansk politikk.

Det er der Fremskrittspartiet befinner seg. Når Hareide kan leke kjæresteleken med Ap er det fordi han selger seg til høystbydende. Det er ingen særlig forskjell mellom de to blokkene, hvis en holder Rødt og MdG utenfor.

Men partiene og mediene vil opprettholde forestillingen om store motsetninger. De finnes i den økonomiske politikken, men ikke i innvandringspolitikken. Der vokser antallet ikke-vestlige med 20.000 i året. Ufortrødent.

Hvordan skal FrP i lengden kunne bortforklare dette?

Støjberg: Danmark tager ikke imod kvoteflygtninge i år
Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet, at Danmark ikke tager imod kvoteflygtninge i 2018.

 

 

Vil man forstå mer av den danske debatt, les: https://www.document.dk/2018/10/11/den-nationale-suveraenitet-er-overladt-til-de-nationalkonservative/

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!