Muslimer i Trondheim fengsel har anmeldt fengselet for brudd på menneskerettighetene og diskriminering da de fikk servert mat som inneholdt svinekjøtt. Grisen er regnet som et urent dyr i islam, og kan derfor ikke spises av troende muslimer.

Stortingsrepresentant for Frp og medlem i justiskomiteen, Solveig Horne, mener at saken bør henlegges umiddelbart og at fengslene bør si nei til spesialdietter:

– Det er allerede knapphet på ressurser i fengselsvesenet. Man bør ikke bruke tid, penger og krefter på å tilrettelegge for spesialdiett for noen innsatte basert på deres religiøse overbevisning, kultur, eller smaksløker for den saks skyld, sier hun.

Horne mener at enkelte muslimer, som vil leve i tråd med Koranen, er mer opptatt av å følge den når det gjelder mat i fengslene enn å være opptatt av ikke å foreta straffbare handlinger som sender dem dit.

Kjendisadvokat og venstrepolitiker Abid Q. Raja mener imidlertid at løsningen på problemet med religiøst påbudt diett, er å servere islamsk halal-mat til samtlige innsatte. Han har jobbet med mange innvandrere i Norge, og forteller at det er stor etterspørsel av halamat blant muslimer i norske fengsler:

– Det som har hendt i Trondheim er forferdelig. For mange muslimer, både praktiserende og ikke-praktiserende, er det å få i seg svin særdeles krenkende. For en del muslimer vil dette føles som et overgrep, og en meget sterk integritetskrenkelse, sier Raja.

Halal til alle

– Det mest praktiske ville vært om fengslene bare førte halalmat, for da slipper kjøkkenet å styre med så mange ulike mattilbud. Nordmenn har ingen problemer med å spise halal-kjøtt, og dersom de ønsket svin kunne de fått dette ved siden av. Dette ville løst mange problemer, mener Abid Raja.

– Man vil ikke komme til å tilfredstille en særgruppe dersom halal-mat innføres ved fengslene, fordi muslimske innsatte er en stor gruppe i fengslene. Det vil heller ikke være problematisk å få tak i halal-kjøtt i dag, da Gilde tilbyr dette. For meg er dette en enkel prosedyre, men det er ikke evnen det går i, det går i viljen, sier Raja.

Raja hevder at svin for mange muslimer er skamfullt, og sier at når muslimske innsatte attpåtil sitter igjen med en følelse av at de er blitt lurt til å spise svinekjøtt, føles dette som et ekstra overgrep.

– Selv om de innsatte har fått i seg svinekjøtt ved feilgrep, er dette en feil for mye. Slike feil skal i utgangspunktet aldri skje, sier han.

I overkant av en tredjedel av innsatte i norske fengsler er muslimer, men foreløpig er det ingen fengsler i Norge som tilbyr halal-mat til innsatte:

Ifølge kjøkkensjef ved Drammen fengsel er halal-mat vanskelig å tilberede.

– Kokken vår sier han ikke klarer å tilberede dette. Det er rett og slett for vanskelig. Det må tilberedes på en spesiell måte, og skal ikke komme i kontakt med annet kjøtt. Og så er det vanskelig å få tak i, sier fengselsleder Audun Tjore.

Ifølge Basim Gozlan, leder ved den Islamske organisasjonen islam.no, stemmer ikke dette.

– Halal-kjøtt skal bare slaktes på en spesiell måte, og nå til dags fås det overalt. Når kjøttet i seg selv er halal, spiller det ingen rolle om det kommer i kontakt med annet kjøtt. Kjøttet slutter kun å være halal når det blandes sammen med annet kjøtt på en måte som gjør det uatskillig, sier Ghozlan.

Fengslene tilbyr alternativ mat som kalkun, oksekjøtt, fisk, lammekjøtt og kylling, men ingenting er slaktet etter religiøse forskrifter.

Venstrepolitikeren Raja har forøvrig markert seg i religiøse spørsmål ved flere anledninger, blant annet har han gått inn for styrking av den sovende blasfemiparagrafen og for å få koranen inn i norske rettsaler som «vitnesbyrd» (slik bibelen blir brukt i USA og har blitt brukt i Norge) til bruk for muslimer som skal avgi forklaring.

Dagsavisen: – Fengslene bør innføre halal-mat

Les også

-
-
-
-
-
-