NRK melder at stadig flere offentlige storkjøkken går vekk fra å servere svin. Man velger halal-mat av praktiske grunner. Da kan både muslimer og ikke-muslimer spise maten, man slipper dobbeltarbeid.

Men den praktiske ordningen betyr også at flertallet må tilpasse seg de religiøst baserte spisevanene til et mindretall.

At offentlige kjøkken uten diskusjon går over til en slik praksis, kan tyde på at også ideologiske beveggrunner gjør seg gjeldende: Man imøtekommer en minoritet på flertallets bekostning. Men man vil helst ikke innrømme at det er en innrømmelse.

I Danmark vakte det i fjor sommer sterke reaksjoner da det ble kjent at f.eks. sykehus og barnehager hadde kuttet ut svinekjøtt og svineprodukter.

Svin er en del av dansk kosthold. Hvordan kan offentlige kjøkken velge bort slike produkter og dermed endre dansk matkultur – uten videre? Reaksjonene var sterke.

Også der var det politikere som rykket ut og forsvarte svin. Publikum merket at det ikke bare var svin som forsvant. Det forsvant også noe mer.

Nå meldes det om samme utvikling her. Å velge bort svin får økonomiske konsekvenser for kjøttbransjen og bøndene.

I kjøttbransjen er de misfornøyde med at fengsler og andre institusjoner kutter i bruken av svinekjøtt, av det som er såkalte praktiske grunner. Det er en økende andel av befolkningen med muslimsk bakgrunn som har ført til at svinekjøtt velges bort fra mange menyer.

– Våre medlemmer opplever at mange offentlige institusjoner, barnehager og storkjøkken i byene oftere velger bort svinekjøtt av hensyn til et lite mindretall, sier administrerende direktør i Kjøttbransjens Landsforbund, Bjørn-Ole Juul-Hansen, til NRK.

Det finnes ingen statistikk, men Juul-Hansen mener trenden er tydelig, basert på tilbakemeldinger fra medlemmene.

– Og det kan ikke bli sånn at alle barnehager velger kalkunpølser i stedet for svinepølser fordi det er praktisk. Hvis det er slik at barn i barnehagen opplever at det er fy å spise svinepølse, så lærer de seg en negativ holdning. Det mener jeg er feil, sier Juul-Hansen.

Kjøttbransjen etterlyser nå en klar strategi for å sikre svinekjøttets plass i norsk kosthold.

Landsbruksminister Sylvi Listhaug er på «svinets» side: Selvfølgelig skal grisen ha sin plass i kostholdet. Men tør regjeringen gjøre noe med dette politisk? Tør den si at barnehager og skoler og offentlige kantiner ikke kan velge bort svin hvis foreldrene er imot det? Tør den vedta at foreldrene skal spørres? Før man ser slike reaksjoner, vil beklagelsene være tomme ord.

Nå føler flertallet at «utviklingen» går sin gang, og at det er noe mer enn bare svinet som forsvinner.

Selvfølgelig hadde NRK innkalt sosialantropolog Runar Døving til å kommentere grisens exit. Døving er hardcore multikulturalist. Det blir som å innkalle en ateist til å kommentere at kristendommen forsvinner.

Saken har en symbolsk funksjon: Venstresiden kalte i alle år motstandere for svin. Nå står «svin» for rasist, og den som forsvarer svinet er følgelig selv et svin, dvs. rasist. Ikke rart griseprodusenter og grisespisere ser seg over skulderen.

Etter hvert som halal-maten vinner innpass, vil svinespisere føle seg skyldige og skamfulle, og barna som spiser svineprodukter – det kan være noe så uskyldig som salami og leverpostei – får høre det i barnehagen, og de ansatte vil neppe gripe inn. Grisen er jo ute. Snipp snapp snute.

 

http://www.nrk.no/okonomi/_-feil-a-velge-bort-gris-1.11508945

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂