Kommentar

Hvem skulle trodd at nøff-nøff skulle bli et symbol på Norges frihet? Personlig er jeg ingen stor svinespiser, men etter å ha lest Aftenpostens leder av 31. januar, vil jeg revurdere.

Det er ikke «vi» som kjører grisen frem, det er de som bestyrer alle offentlige storkjøkken og barnehager hvor man har fjernet svin fra menyen. Kjøttbransjen er naturlig nok bekymret, og landbruksministeren støtter den.

Det er her Aftenposten kommer inn og latterliggjør Sylvi Listhaug og svinespiserne. Listhaug og kjøttbransjen har ikke skjønt noen ting, hevdes det. De følger ikke med tiden.

Jo takk, vi har skjønt mer enn nok. Vi har skjønt at det røde borgerskapet er mer arrogant enn det blå noen gang var.

Aftenposten snakker foraktelig om dem som savner grisen, og mener at det er tidens gang at svinet forsvinner. Er det dét?

Aftenpostens leder illustrerer at dette ikke handler om grisen. Den oppblåste, pompøse stilen bekrefter det. Aftenposten greier konsekvent å unngå å nevne hva dette handler om.

Det er den stakkars lille grisen som får svi fordi muslimer ikke spiser gris. Dvs. de ikke bare misliker gris, de tåler heller ikke at andre spiser svin. Grisen er uren. Dét synes jøder også, men de påtvinger ikke andre sitt syn. Det gjør muslimer, og det offentlige og offisielle Norge er bare too happy to comply. Det kalles forebyggende innfrielse. Det var en refleks hos jøder som levde utsatt blant ikke-jøder. Når de været at det brygget opp til ubehageligheter, gikk de selv inn og «innfridde» som tegn på underkastelse. Slik håpet de å unngå pogromene.

Det offisielle Norge oppfører seg som den jødiske minoriteten i sin tid gjorde. Den underkaster seg muslimenes krav til renhet.

Aftenposten later som om dette kun handler om matvaner. Men det handler selvfølgelig om noe langt mer. Folk er ikke dumme. Mat er ingen bagatell. Ved å innordne seg muslimers matvaner signaliserer man at man kjøper deres syn på renhet. Dette er begreper som er helt fremmede for norsk kultur. Denne type renhet er religiøst basert, og del av sharia. Aftenposten stiller seg bak, men insisterer på at det kun handler om nye matvaner.

Det er et hykleri og maktspråk uten like. Aftenposten er blant avisene som har filleristet FrP-politikere som har snakket om snikislamisering. Her går man inn for islamisering for åpen scene, men insisterer på å kalle det noe annet. I neste omgang vil avisen fortsatt sette Christian Tybring-Gjedde og andre i gapestokken og pryle dem ettertrykkelig.

Hvor dumme tror de egentlig at folk er?

Debatten om svin kjenner vi fra Danmark. Der vakte det i fjor sommer stor oppstandelse da det ble kjent at pasienter på flere av landets sykehus kun blir servert halal-mat. Folk kjente det som et overgrep. Et dobbelt overgrep. Først går man inn over hodet på folk og endrer matvanene etter det som er religiøse kriterier, og det gjøres for å tekkes en ny befolkningsgruppe. Uten diskusjon. Stort klarere kan man ikke illustrerere hvem som har forrang og hvem man retter seg etter.

I neste omgang kan Aftenposten og de andre mediene refse befolkningen for dens grumsete holdninger. Hvor hyklersk er det mulig å bli?

I Danmark kom det samtidig frem at en sensor ved en offentlig skole i lang tid hadde nektet å ta jenter i hånden. Også dette var det flere som forsvarte.

Vi er på full fart tilbake til samfunnsformer vi la bak oss for århundrer siden. Dvs. Norge og Danmark har vel aldri hatt en kultur der en mann ikke kunne ta en kvinne i hånden?

Likevel later man som om dette er en del av mangfoldet.

Den utviklingen som Aftenposten beskriver som naturlig, er i virkeligheten en styrt utvikling, og det er en utvikling vi ikke vil ha. Det er ikke befolkningen som har gjort svin til en stor sak, men Aftenposten viser at islamiseringen går fort.

Forvent at det også vil gjelde på andre områder: hijab, hunder og alkohol.

Dette er frihetenes forposter. En skulle forsverge at dette kunne bli kulturkamp, men det er det blitt. Ikke fordi befolkningen vil det, men fordi en islamvennlig elite påtvinger befolkningen en kultur som er oss totalt fremmed. Og i takt med tilpasningene vil den personlige frihet bli stadig mindre.

Folk forstår at dette ikke handler om den lille grisen, om bacon, men om noe helt annet. Grisen er blitt et frihetens symbol.

Det er ikke til å tro.

 

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Listhaugs-forfeilede-kamp-for-svinekjott-7454129.html

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også