Nytt

Historien om det lille juletreet i en boligsamvirke i Kokkedal på Nord-Sjælland ruller videre. Et ekstraordinært beboermøte skulle velge nytt styre onsdag, men flertallet på fem muslimer, som opprinnelig sa nei til juletre, ble gjenvalgt etter massiv mobilisering. Motsetningene er ikke blitt mindre.

Leder av boligsamvirket Egedalsvænge har valgt å flytte etter å ha fått en sten gjennom vinduet – hun var for juletre. Hun har bodd 29 år i Kokkedal, men flytter nå til Jylland. Hun ble «stenet ut», sier de danske beboerne. Leder av firmaet som drifter boligsamvirket advarer mot å sette opp noe jultre, da han tror det vil bli vandalisert.

Men danskene ville gjerne ha et juletre, slik de alltid har pleiet. Derfor hadde 300-400 beboere møtt frem onsdag.

De beboerne, der var mødt frem, var en blanding af etniske danskere, unge og gamle, indvandrere unge og gamle, og en hel del kvinder med tørklæde. De unge indvandrer mænd havde deres sædvanlige machostil på.

Men som man kunne forstå på reporteren i TV2 News, så havde muslimerne fremhævet, at de var de fleste. Og det flertal brugte de altså til at genvælge de fem muslimske medlemmer, der havde sagt nej til at opstille et juletræ.

Ismail Sahan har direkte sagt, at deres nej til et juletræ slet ikke handlede om penge, men om holdninger.

Saken har for lengst fått rikspolitisk betydning, og temperaturen er ikke blitt lavere av at tre statsråder på rekke og rad har sagt at de ikke kan gjøre noe, eller at saken ikke har noe med religion å gjøre. Det er ingen ringere enn kirkeministeren, hinduen Manu Sareen, som sa i Folketinget at det ikke hadde noe med religion å gjøre.

Juletræssagen handler ikke om religion, men om demokrati, fastslog kirkeminister Manu Sareen under Folketingets spørgetid i går onsdag i et svar til Dansk Folkepartis kirkeordfører, Christian Langballe.

Muslimer er i deres gode demokratiske ret til at forbyde julefester
Manu Sareen understregede således, at den muslimsk dominerede afdelingsbestyrelse ”er i sin fulde ret til at bestemme, at der i år ikke skal være et juletræ,” idet han henviste til, at der var tale om en demokratisk valgt bestyrelse.

Han opfordrede samtidig afdelingsbestyrelsens flertal til at tage hensyn til mindretallets ønsker om et juletræ og håbede, at flertallet og dermed muslimerne ville genoverveje deres beslutning.

Langballe ville vite om ikke avslaget til juletre – kort etter at samme styre hadde brukt 60.000 på å feire muslimenes fest, eid, var et brudd på religionsfriheten, spesielt tatt i betraktning folkekirkens plass. Sareen avviste en slik problemstilling.

Christian Langballe ville gerne vide, om ikke ministeren ikke fandt, at forbuddet mod at markere den kristne Jul var i strid med Grundlovens § 67 om religionsfrihed.

Det benægtede Manu Sareen med den begrundelse, at juletræssagen ikke handlede om religion, men om et lokalt beboerdemokrati, som Folketinget ikke kan blande sig i.

”Det har intet med Grundlovens § 67 at gøre,” understregede han.

Kulturministeren Uffe Elbæk fra Radikale Venstre syntes likefrem at avslaget var et fremskritt. Det beviser at samfunnet er i utvikling.

”Jeg vil bare sige, at traditioner jo hele tiden er til debat og til forhandling. Det er de i det lokale og på alle niveauer i det danske samfund. Heldigvis. Og det vil sige, at traditioner udvikler sig”.

Det spørs om velgerne er enig i en slik vurdering. Eller vil de føle at noe viktig er ved å tas fra dem, at multikultur slett ikke betyr mangfold og respekt, men intoleranse og tilsidesettelse av danskenes kultur og tradisjoner, bare muslimene blir mange nok?

Hvert trinn av saken til nå har betydd opptrapping, prestisje og kollektiv rivalisering. Muslimene i Kokkedal ser ikke ut til å forstå hvilken mistillit saken vekker og hvilken kløft den åpner mellom dansker og muslimer. Kokkedal innfrir alt det man har sagt og fryktet vil komme til å skje når muslimer får flertall. I stedet for å omgjøre vedtaket og innrømme danskene samme rett som seg selv, mobiliserer muslimene for seg og sine, mot danskene. Det er slik det blir oppfattet. Saken kan komme til å sette dype spor.

At regjeringen toer sine hender eller nærmest applauderer gjør ikke saken bedre.

Tidligere har boligminister Carsten Hansen udtalt, at der er tale om et beboerdemokrati, som han hverken kan eller vil blande sig i, men at han finder beslutningen om at forbyde opsætning af et juletræ uheldig.

Saken har utløste sterke følelser. Kulturminiser Elbæk ble drapstruet på Facebook for sitt ok til at juletreet utgår.

http://denkorteavis.dk/2012/mulimerne-siger-fortsat-nej-til-juletrae-i-egedalsvaenge/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20121129_F%C3%A5r%20skattesagen%20en%20ny%20skurk?%2029.november%202012&utm_campaign=F%C3%A5r%20skattesagen%20en%20ny%20skurk?%2029.november%202012

http://denkorteavis.dk/2012/debat-i-folketinget-om-egedalsvaenge/

http://denkorteavis.dk/2012/egedalsvaenge-uffe-elbaek-og-manu-sareen-er-uvidende-og-naive/