Nytt

Retningslinjer fra Sosial og helsedirektoratet anbefaler ikke halal-mat på norske helseinstitusjoner, selv om noen likevel serverer det. Et stort sykehus som Ullevål har ikke noen planer om å tilby halal-slaktet kjøtt, de tilbyr vegetarmat og fisk og synes det får holde.

Lovisenberg har servert halal-mat i mange år, og mener det er en viktig del av pasienttilbudet, skriver Dagsavisen. I Mattilsynet er man positiv til halal-mat:

Atle Wold er seksjonsleder ved tilsynsavdelingen på Mattilsynets hovedkontor. Han mener retningslinjene for halalmat på 1990-tallet ikke kan sammenlignes med dagens situasjon.

– Halal-kjøttet er like trygt som kjøtt slaktet på norsk vis. Men det er selvsagt opp til den enkelte virksomhet å avgjøre om de ønsker det på menyen, forteller Atle Wold.

Også Aker universitetssykehus tilbyr halal-mat. Ullevål sykehus har ingen planer om å gjøre det:

– Vi har valgt å holde oss innenfor det myndighetene anbefaler. Så lenge retningslinjene sier at halal ikke er tillatt, har vi ingen planer om å ta det inn i menyen, forteller kjøkkensjef Vidar Arnesen.

Arnesen poengterer at muslimske pasienter kan velge både vegetar og fisk, og at de derfor får et forsvarlig kosthold når de er innlagt.

Det fremgår tydelig av artikkelen at Ullevål har et problem og har en foreldet oppfatning, selv om de holder seg til forskriftene. De skal revideres med det første sier direktoratet:

Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet Arnhild Haga Rimestad mener at retningslinjene bør revideres. Til neste år skal de derfor gå igjennom de 13 år gamle retningslinjene på nytt sammen med Mattilsynet.

– Det er nødvendig med en revidering av retningslinjene, blant annet de som omhandler ulike matkulturer, bekrefter Haga Rimestad.

Men Dagsavisen tar ikke opp hva innfrielse av spesielle matpreferanser betyr i en større sammenheng: hvor går grensen for når man kan forvente spesiell mat: går den ved antall pasienter, eller strenghet i reglene? Hva koster særreglene? Hvis man sier ja til en type særrettigheter ut fra religion, får det konsekvenser for andre krav, som tildekking, behandling av samme kjønn? osv.

Mangler halal på sykehusmenyen
Landets største sykehus, Ullevål universitetssykehus, tilbyr ikke halalmat til tross for flere muslimske pasienter og ansatte.