Under pressekonferanse med fagforeningene og ansatte om sykehusplanene i Oslo, der det også var appeller fra fagforeningene og en visuell seremoni som markerer starten på aksjonen «Redd Rikshospitalet» fra Sykehusaksjonene i Oslo.

Foto: Berit Roald / NTB

Sykehusansatte, LO og fem aksjonistgrupper i Oslo vil stanse rivingen av deler av Rikshospitalet. Ellers er det over for Ullevål sykehus, frykter de.

Aksjonistene holdt mandag en markering og en pressekonferanse utenfor inngangen til Rikshospitalet.

Hovedbudskapet er at planene om å flytte og rokere avdelinger ved Rikshospitalet til midlertidige bygg allerede neste høst, samt rive en del av dagens Rikshospital tidlig i 2022, må utsettes.

Den planlagte rivingen er en del av forprosjektet for utviklingen av et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad i tilknytning til dagens Rikshospital. Rivingen skal gi plass til flere høyhus på det nye, sammenslåtte sykehuset. Prosjektet henger sammen med det omstridte vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus.

– Disse planene vil påvirke arbeidsmiljøet og miljøet for pasientene i svært sterk grad. Vi er også midt i en pandemi, og ingen vet ennå hvordan den vil arte seg i august/september til neste år, heter det i en pressemelding.

Frykter «game over»

Aksjonistene frykter også at dersom forprosjektet først får klarsignal, vil det ikke lenger være mulig å stanse det omstridte prosjektet for Nye Oslo universitetssykehus, som er fellesnavnet på de fem bygge- og utviklingsprosjektene i sykehuset.

– Hvis dette nå går til forprosjektet, så blir det vanskelig å snu, og da er fotavtrykket i det nye sykehuset satt, sier leder i Fagforbundet OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen, til NTB.

– Det er svært uheldig når vi beviselig vet på forhånd at det nye sykehuset vil bli for lite, sier han.

Avgjøres denne uken

Aksjonen skjer i forkant av at styret i Oslo universitetssykehus (OUS) skal behandle planene for forprosjektet til Nye Oslo universitetssykehus tirsdag. Det er også styremøte i Helse sør-øst (HSØ ) torsdag, der det skal orienteres om prosjektet, men ikke gjøres vedtak om forprosjektet, etter det NTB får opplyst.

I 2016 vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. De ansattes representanter i styret, samt flere partier og pressgrupper, ønsker at Ullevål skal bygges ut i stedet.

Ber om helhetlig plan

Leder i Oslo legeforening, Kristin Hovland, sier OUS og HSØ må komme med en helhetlig plan før de går videre med forprosjektet, som blant annet innebærer flytting av ansatte og riving av deler av Rikshospitalet.

– Det primære er å ha en god plan for å gi et godt helsetilbud til befolkningen. I planen som foreligger nå, er det stor usikkerhet rundt kapasitet, økonomi og reguleringsplan, sier hun til NTB.

Det er LO i Oslo, Oslo Legeforening, Norsk Sykepleierforbund Oslo, Fagforbundet OUS og de fem sykehusaksjonene Redd Ullevål sykehus, Aker sykehus venner, Stiftelsen Gaustadklubbens fond, Helsetjenesteaksjonen og Rikshospitalets venner som sto bak aksjonen. Oslo-politikere fra en rekke partier stilte også under markeringen.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.