Alarmsignalene fra et av Norges største sykehus, Ahus, øker i styrke. Leger og verneombud advarer om at situasjonen setter både ansatte og pasienter i fare. Overarbeidede og sinte ansatte slutter eller sykmeldes. Det samme skjer på Ullevål sykehus, delvis i protest mot den planlagte nedleggelsen. Nå krever Venstre at regjeringen stanser planene om etablering av et nytt gigantsykehus på Gaustad.

Sykehuskrisene topper flere av riks- og Oslo-mediene tirsdag. NRKs artikkel tar for seg forholdene ved Ahus, og tittelen signaliserer alvorlighetsgraden:

Leger gråter på jobb og håper på omgangssyke for å slippe vakter

– At folk dør, er vanlig på et sykehus. Men at de dør fordi du ikke rekker å gjøre jobben din eller er et annet sted, det er den store frykten, sier Erik Engebretsen.

Sykehuset som skal dekke en befolkning på over 600.000 mennesker i Stor-Oslo, har ikke nok leger og sykepleiere til å dekke akutte behov for hjelp om nettene. På ortopedi-avdelingen har de bare én lege om nettene, til tross for at folk med brudd ofte kommer inn om kveld og ved nattestid.

– Avdelingen for ortopedi har 71 senger, men stort sett er det langt flere pasienter, sier verneombud Sverre Mjønes.

Ny «rekord» ble satt tidligere i vinter. Da var over 140 ortopediske pasienter innlagt samtidig.

Når noen er innlagt på ortopedisk avdeling, er legene der førstelinja. Uansett hva som skjer:

Pasienter kan få hjerteinfarkt, blodpropp eller lungebetennelse.

– Vi er oppriktig bekymra for både psykisk og fysisk helse til kollegaene våre, sier overlege i ortopedi Erik Engebretsen. (NRK)

Skjermdump: NRK

At ansatte vil vekk fra Ahus, er ikke noe nytt. Document har hatt oppslag om dette i 2013, 2014, 2015 og flere ganger de siste tre årene (se lenker under artikkelen).

Ansatte flykter fra Ullevål

I januar bestemte ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) å legge ned det medikamentfrie fødetilbudet ved ABC-klinikken på grunn av pengemangel. Sist uke ble det kjent at 14 av 25 intensivsykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål har sagt opp i protest mot den planlagte nedleggelsen av Ullevål og mot opprettelsen av et nytt sykehus på Gaustad, få kilometer unna.

Tirsdag fremmer Venstre flere forslag om å stanse nedleggelsen av Ullevål sykehus, en nedleggelse også Legeforeningen, Psykologforeningen, Sykepleierforbundet og Oslos byråd har gått imot. Forslagene vil bli fremmet i Stortingets muntlige spørretime.

– Dette har gått for langt. Det er dramatiske kutt som går direkte ut over tjenesten for byens befolkning, som psykiatri, fødeavdelinger og rustilbud, sier Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo til VG.

  • Be regjeringen umiddelbart stanse arbeidet med nedleggelse av Ullevål og bygging av nytt sykehus på Gaustad.
  • Be regjeringen legge frem en fullstendig risikoanalyse knyttet til byggingen.
  • Be regjeringen legge frem en sak som grundig utreder et alternativ til dagens planer, med en trinnvis utvikling av Ullevål sykehus som komplett regionsykehus, samt etablering av Aker sykehus som lokalsykehus i Oslo. (VG)

Bjørlo og Venstres forslag vil i beste fall bli oversendt presidentskapet eller helseminister Ingvild Kjerkol, men overfor VG vil ikke Bjørlo kommentere sjansene for å få gjennomslag.

– Er dette et utspill fra deres side, eller tror du dere har en reell sjanse for gjennomslag?

– Ja, det er sent å snu, men det er jaggu meg bedre å snu sent enn aldri. Det jeg oppriktig mener er en sjanse her, er at Stortinget kan trekke i bremsen og si fra.

– Vi må iallfall gjøre det vi kan for å stoppe det. Nå ser vi at det ligger flere planer om store kutt i sykehustjenesten i Oslo. Det er absurd at pengene blir satt på konto for å brukes til en gigantutbygging som nesten ingen vil ha. (VG)

Oppjusterer sykehuslån

Regjeringen har ikke vist tegn til å ville gjøre om på planene om et nytt gigantsykehus på Gaustad i Oslo, men den varsler nå en prisjustering av sykehusenes lån i revidert nasjonalbudsjettet.

I forrige uke ba helseforetaket i Stavanger regjeringen om å inflasjonsjustere lånene slik at pågående prosjekter der og andre steder kan fullføres – uten at det går på bekostning av tilbudet til pasientene.

Nå bekrefter statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet overfor Altinget at sykehusenes lån vil bli prisjustert. I tillegg til driftsbevilgninger vil oppdaterte anslag for pris- og lønnsveksten i 2023 også omfatte investeringsposter. (NTB)

Leger gråter på jobb og håper på omgangssyke for å slippe vakter (NRK)

Venstre vil stoppe nedleggelsen av Ullevål: − På ville veier (VG)

Les også:

Gir ikke opp: Nytt nei fra Oslo bystyre til nedlegging av Ullevål sykehus

Intensivkapasiteten på Ahus er nesten sprengt

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.