Mange ansatte ved sykehuset i Tromsø får inndratt en feriedag i jula etter smitteøkning, sykefravær og flere innleggelser. Andre sykehus vurderer det samme.

30 av 133 ansatte på intensivavdelingene på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har fått inndratt en fridag i jula, skriver Nordlys.

De ansatte får ikke ekstra kompensasjon for dagen, utover normal lønn og avspasering, ifølge tillitsvalgt Vivian Børstad.

– Folk er kjempelei seg. Det går utover familieliv, som vi har hatt på hold i snart to år nå. Vi har i utgangspunktet ikke mye fri i jula, og det å bli frarøvet en dag betyr mye. Det er en stor inngripen i livet til de ansatte. Flere har vært nødt til å booke om flybilletter til planlagte familiebesøk, sier hun.

– Kan bli nødvendig
Også i Bergen blir tiltaket vurdert, skriver BA. Det er rekordmange koronainnlagte på sykehusene i byen, totalt har de 30 koronapasienter fordelt på sengeposter ved Haraldsplass og Haukeland sykehus.

Administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen sier til avisa at inndraging av fridager har vært et tema på beredskapsmøter denne uka.

– De ulike enhetene har det som et virkemiddel i sine planer. Det kan absolutt bli aktuelt å inndra feriedager for noen ansatte. Vi har dialog med tillitsvalgte og medarbeidere om dette, sier han.

Frivillig
Foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved Ahus, Berit Langset, forteller til VG at det også hos dem er et stort behov for ekstra kapasitet, men at sykehuset har dekket behovet med en merarbeidsavtale.

Det vil si at de ansatte frivillig tar på seg ekstravakter, i bytte mot noe bedre lønn de aktuelle dagene.

– Etter hva jeg vet nå, er vaktene dekket ut fra den planen som er, forteller intensivsykepleier Langset.

Hun mener det er viktig at arbeidsgivere legger til rette for de ansatte.

– Å bli sett og anerkjent av kolleger og ledelsen, samt å få litt bedre lønn, motiverer til videre innsats. Å kjenne at det er godt å komme på jobb er tross alt er veldig viktig faktor for alle. For eksempel at ansatte får de små tingene som mat, drikke og annet julegodt. Videre må man sikre pauser underveis. Arbeidsgiver må være raus. Det er ikke dette som koster for helsevesenet i Norge akkurat nå, sier Langset.

Bemanningsproblemer
Kapasitetsmangelen i helsevesenet er ikke noe nytt. I en undersøkelse fra august i år, svarer 72 prosent av sykepleierne at de det siste året har vurdert å slutte som sykepleier eller bytte arbeidsplass. Bemanningsproblemer er den grunnen som ble nevnt oftest av respondentene.

Langset sier til VG at det vil ta lang tid å ta igjen etterslepet av pasienter som nå står på vent, etter pandemien. Det er behov for at noen setter grenser, sier hun.

– Jeg erfarer at erfarne kollegaer forteller at de er tappet for krefter, men i stedet for å ta imot en sykmelding fra lege, evner de å mobilisere for enda mer. Du har bare din egen helse. Går den fyken, har vi i hvert fall en sykepleier mindre. Vi må forvalte høykompetente sykepleiere som at de er vår viktigste investering. Vi har ingen å miste, verken på overarbeid eller på grunn av tvang.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.