Foto: sykehuset-ostfold.no.

Forvandlingen av Norge gir seg mange utslag som preger folks hverdag, men det er sjelden at disse utslagene setter dagsorden for journalistikken. Dette gjelder også i de tilfellene hvor aviser hvis redaksjonelle linje vi gjerne kritiserer, gjør førsteklasses arbeid – slik tilfellet er med Dagsavisens mange gode saker om volden i Oslo-skolen, eller Dagbladets ditto om arbeidslivskriminalitet.

Godt journalistisk arbeid får altså langt fra alltid den gjenlyden det fortjener. Det samme fenomenet ser ut til å gjøre seg gjeldende med en sak som NRK Østfold brakte for noe dager siden: Ved Sykehuset Østfold har det skjedd mer enn en fordobling i antall voldstilfeller på bare ett år.

Ferske tall viser at stadig flere ansatte ved sykehuset blir utsatt for vold og trusler på jobben. I løpet av få år doblet antall voldsregistreringer seg fra rett over 100 til 210 i fjor. Det ble også registrert 248 tilfeller av trusler.

«Det går mest i verbale trusler og slag og spark», sier leder for juridisk seksjon ved sykehuset, Jostein Vist, som mener at økningen både skyldes høyere voldsnivå i samfunnet og bedre rapportering. Pasienter dukker opp på sykehuset med våpen, og noen av de ansatte bruker voldsalarm på jobb.

Fenomenet er ikke unikt for Sykehuset Østfold. I løpet av kort tid er altså flere sykehus blitt omgjort til adskillig verre arbeidsmiljøer. Man savner større oppmerksomhet om hva som er bakgrunnen for det økte voldsnivået. Og hvorfor er det ikke en offentlig skandale at sykehusansatte er utrygge og synes det er ubehagelig å gå på jobb?

Ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet fra høsten 2017 oppgir 7,5 prosent av norske ansatte at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år. Det utgjør 200.000 personer. Ansatte i helse- og sosialsektoren er spesielt utsatt.

Hvor spesielt utsatt må en til tidsskriftet Sykepleien for å finne ut:

– Når vi ser på helsesektoren, er tallet høyere. Her sier 20 prosent at de har opplevd vold eller trusler, og for sykepleiere er tallet enda litt høyere: 27 prosent sier at de har opplevd vold eller trusler det siste året,

opplyser nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets tilsynsarbeid med vold og trusler i helse- og omsorgssektoren, Edle Utaaker.

Mer enn hver fjerde sykepleier sitter altså på historier om et Norge som er blitt mer voldelig, historier som sjelden kommer allmennheten for øre. Hva er grunnen? Det skulle vel aldri ha noe med flerkulturen å gjøre, som er gjenstand for en mye større uskreven taushetsplikt enn den offisielle?

Tingene som forteller noe substansielt om samfunnsutviklingen, uteblir uansett ofte. Kommunikasjonsmidlene det moderne samfunnet har til disposisjon, fylles i stedet med oseaner av uvesentligheter.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.