Nytt

I min tid som barnehagearbeider i Groruddalen opplevde jeg selv, og hørte historier om kulturelle konflikter. Som oftest med særregler og krav fra muslimer. I en barnehage ble det svært amper stemning når halal-pizza og vanlig pizza ble stekt i samme ovn på adskilte stekebrett. Halal-maten kan ikke stekes i samme ovn som ikke-muslimer bruker. Selv opplevde jeg misnøye når muslimske barnehageansatte nektet å servere mat som ikke var halal. De nekter rett og slett å berøre maten, den er uren. Det er underordnet at det faktisk er barn som skal ha sitt daglige måltid. Et problem som er et «ikke-problem» fordi det aldri blir løftet opp på et høyere nivå. Klagene stopper et sted på tjenesteveien.

Mange ganger har jeg lurt på hvordan slike kulturelle og religiøse konflikter kan arte seg på andre arbeidsplasser. Drammen Taxi må stå som et skrekkens eksempel på hvor ille det kan være. Det meldes om en fryktkultur, og drapstrusler ser ut til å ha blitt en del av hverdagen. Å stille krav om bl.a. språkferdigheter blant de ansatte ser ikke ut til å være noe man gjør ustraffet. Det er muslimer involvert i denne konflikten.

I Drammen Taxi er rundt 90 prosent av eierne ikke etnisk norske. Sentralens administrasjon har vært bemannet av nordmenn. Den siste tiden har det vært full konflikt mellom styre og administrasjon rundt blant annet krav til språkkunnskaper.

Styreleder og daglig leder i Drammen Taxi, Asif Khalil, vil ikke kommentere truslene som etter hans mening kun er en politisak.

– Vi prøver å rette opp forhold som Arbeidstilsynet har pekt på, og de bekrefter at vi er på riktig vei. Men vi jobber videre med det som handler om etniske konflikter, blant annet med felles lunsjer. Politianmeldelsen fra Arbeidstilsynet er vi først kjent med nylig, sier Khalil.

Død før soloppgang

– Det er ganske ekstremt når du som leder av en bedrift blir drapstruet, sier Glenn Hole.

Han begynte i jobben i mars i fjor, og satt straks i gang med å stille krav til oppførsel og norskkunnskaper hos sjåfører og eiere. De ble møtte med sanksjoner.

Den påståtte berikende multikulturen og fredelige sameksistensen mellom mennesker med ulik etnisitet og kultur, har fått seg et alvorlig skudd for baugen i Drammen Taxi. Arbeidstilsynet har ikke vært borti noe liknende tidligere. Er det fordi denne saken er unik, eller ties problemene rundt om i landet ihjel?

Arbeidstilsynet levner liten tvil om årsaken til konfliktene er at de involverte kommer fra ulike kulturer. I en tilsynsrapport slår de fast ulik etnisitet, dårlige språkkunnskaper og ulik religiøsitet vanskeliggjør dialog, toleranse og forståelse. Tilsynet peker også på at administrasjonen i stor grad består av etnisk norske kvinner, mens flesteparten av sjåfører og eiere er muslimske menn. Styret og generalforsamling utgjøres av eierne.

«Flere er redde for å være alene på jobben, spesielt på kveldstid. Det er ikke publikum der er engstelige for, men det er folk fra styret og eller generalforsamling. Redselen skyldes uoppklarte saker; drapstrusler til daglig leder, punktering av dekk til flere ansatte i administrasjonen. Ansatte frykter at gjerningsmennene tilhører Drammen Taxi», heter det i rapporten.

Frist for endring

Drammen Taxi har fått frist til 15. oktober med å utrede trusselbildet på arbeidsplassen, og drosejsentralen har pålegg om å kartlegge temaer som livsynsforskjeller og kulturforskjeller.

Seniorrådgiver Steinar Høiback i Arbeidstilsynet har ikke vært borte i noen lignende tidligere.

– Her er det snakk om trusler om vold og en type frykt hos ansatte som skaper langvarig redsel og sykdom over tid. At det har pågått over lang tid uten å få stoppet det, er usedvanlig, sier Høiback.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Drapstrusler-og-frykt-herjer—11-ansatte-borte-pa-ett-ar-6997080.html