Nytt

Magasinet Finansfokus opplyser at stadig flere kunder oppfører seg truende mot ansatte i norske banker. Leder for Bankenes sikkerhetsråd, Randolf Hammer, sier at det ofte handler om kulturelle forskjeller, og at noen kulturer ser ut til å ha lavere terskel for å skjelle ut offentlige tjenestemenn.

Kvinnelige ansatte er mer utsatt for trusler enn mannlige, har Hammer inntrykk av.

– Enkelte menn blir lett opprørt hvis kvinner forteller dem hva de skal gjøre, forklarer han.

Kvinner har også høyere terskel for å rapportere inn trusler.

Mørketallene er store, fastslår Hammer.

I følge Bankenes sikkerhetsråd er antallet trusler blitt doblet på fem år, og i fjor ble det innrapportert mellom 80 og 100 trusler mot ansatte.

– Jeg skal ha disse pengene, ellers henter jeg pistol og skyter hue av deg. Dette er en av truslene som skal ha blitt ytret mot ansatte i norske banker i fjor.

Truslene kommer ansikt til ansikt, skriftlig eller over telefon, og den som truer gir uttrykk for et ønske om å skaffe seg penger eller skade den ansatte.

Skjelt ut. Bankenes sikkerhetsråd anslår at mellom to og fem prosent av disse truslene er svært alvorlige. Ansatte kan for eksempel oppleve trusler mot familien. Ytterligere fem til ti prosent av truslene kan regnes som alvorlige trusler, i form av verbal trakassering.

Ansatte rapporterer episoder som de selv opplever som truende, uavhengig av om kunden mente å handle truende eller ei. Derfor er det vanskelig å anslå hvor alvorlige trusler bankansatte risikerer. Fysiske angrep eller episoder med våpen skjer ytterst sjelden.

Rundt 30 prosent av truslene blir anmeldt, men ofte blir ikke trusler i de forskjellige bankfilialene registrert. Årsaken er gjerne at den ansatte ikke ønsker å bringe episoden inn for retten som en anklage.

Randolf Hammer tror imidlertid ikke at det økte antallet innmeldte trusler de siste fem årene skyldes lavere terskel for å si fra blant de ansatte.

– Vi har bedt om at trusler rapporteres, og det medfører jo økt rapportering. Men om terskelen er lavere er vanskelig å si. En medarbeider sa en gang at hvis vi skulle rapportere alle trusler, ville det bli flere rapporter hver dag.

Kidnappinger. Det er viktig for bankene at kundene vet at ansatte ikke har store pengesummer tilgjengelig i filialene, understreker fagsjef Frode Bjeglerud i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Det nytter ikke å true til seg lånet du ikke fikk.

Bare det siste året har Belgia hatt 20 tilfeller av såkalt tigerkidnapping, der sentrale bankansattes familie blir kidnappet mot krav om løsepenger. Også norske banker frykter mer alvorlige trusler fra kriminelle.

– Vi er fra tidligere kjent med forekomster av mer alvorlige trusler. Det kan for eksempel være at personer fra et kriminelt miljø kontakter en sentralt ansatt i en bank, og forteller at de vet hvor vedkommende jobber og hvilken skole barna går på, forklarer Bjeglerud til Vårt Land.

Tilfeller av «tigerkidnapping» har vi foreløpig ikke hatt i Norge.

Hovedverneombud Else Carlsen i DnB Nor trekker frem disse eksemplene på kunder som reagerer truende overfor bankansatte:

– Boligeiere som mener huset er mer verdt enn taksten de har fått fastsatt.

– Kunder som mener de fortjener et billigere lån.

– Ikke etnisk norske kunder som nekter å bli behandlet av kvinner.

Bankansatte må ruste seg mot flere tilfeller av truende oppførsel fra kundene fremover, tror Carlsen. Hun forklarer dette med at samfunnet generelt ser ut til å bli mer brutalt, og frykter at finanskrisen ikke akkurat gjør situasjonen lysere.

Oppdaterte kunder. – Det er langt flere trusler mot ansatte i dag enn for ti år siden. Kundene har blitt mer oppdatert via internett, og dermed også flinkere til å presse pris, konstaterer hun.

Hittil i år har bankselskapets ansatte meldt inn rundt 25 tilfeller av trusler.

Men generelt er det ikke mye engstelse blant de ansatte. Det er tross alt ikke mange som opplever å bli truet, sier hun.

Krisetelefon. – Det er snakk om trusler om vold, og uttalelser som «Jeg vet hvor du bor og hvor datteren din går i barnehage». Trusler om selvmord forekommer også.

Carlsen sier at norske banker ikke sparer på penger når de rustet opp bankansatte til å takle trusler fra kunder; det blir arrangert trusselkurs for de ansatte og det er opprettet en egen krisetelefon som er åpen hele døgnet.

Vårt Land: Truer bankansatte på livet