Økende vold i helsesektoren. Illustrasjonsfoto: Claus Mads Rasmussen/Ritzau/Scanpix

Pasientvolden ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus har økt kraftig de siste årene, viser en ny intern rapport.

Det var 65 henvendelser fra ansatte som hadde blitt utsatt for vold, trusler eller utagering i 2015. Til sammenligning var det 227 henvendelser bare fram til august 2019, skriver VG.

Tolv av henvendelsene handlet om betydelig skader på ansatte. Seks av disse medførte hodeskader, mens fire medførte hjerterystelse. Flere av de ansatte har fått langvarige plager etter påført skade.

– Vi opplever at voldshendelsene er mer alvorlige enn tidligere. Ikke bare når det gjelder antall hendelser, men også hvor skadelige de er. Slagene er rettet mot mer sårbare områder, sier avdelingsleder Thorbjørn Sundin ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus.

Aftenposten: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor (28. nov)

Aftenposten har gransket 128.000 avvik på norske sykehjem fra i fjor. 13.000 av dem handler om vold, trusler og utagering.

Avvik blir registrert når det skjer noe uønsket på sykehjem. De 13.000 episodene inkluderer alt fra kvelertak og knyttneveslag til spytting og verbal trakassering, skriver avisen.

98 prosent av sykehjemsvolden ble utført av eldre. 74 prosent av volden var rettet mot ansatte. 19 prosent var rettet mot andre eldre.

Flere sykehjem registrerer ikke avvik, og mange hendelser blir aldri rapportert. Andre sykehjem registrerer over hundre avvik knyttet til vold.

I fjor hadde 40.000 nordmenn sykehjemsplass fordelt på 942 sykehjem rundt om i landet. Fire av fem beboere er rammet av demens, noe som kan føre til angst og utagerende oppførsel.

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!