72 prosent av de 354 barna fra politidistriktene Oslo, Søndre Buskerud, Nordre Buskerud, Asker og Bærum, Follo og Østfold som hittil i år er blitt avhørt om vold i nære relasjoner ved Statens barnehus i Oslo, har utenlandske foreldre, kan NRK opplyse i et solid stykke journalistikk. Åtte års anmeldelser for brudd på straffelovens § […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.