Nytt

Kirkens bymisjon har noe de kaller Primær medisinsk verksted (PMV). De driver blant annet med foreldreveiledning. De er misfornøyde med at fremmedkulturelle foreldre måles etter norske standarder. Det å være god forelder på den norske måten er ikke det samme som å være god forelder i fremmede kulturer. De ønsker å bruke uttrykket «fysisk grensesetting» istedenfor voldelig avstraffelse. PMV forklarer også at fysisk refs er vanlig rundt om i Europa. Det er vårt ansvar å få våre nye landsmenn til å endre sin barneoppdragelse. Det holder ikke å si at det er forbudt å bruke vold/fysisk avstraffelse. Vi må gjøre mer sier PMV. samtidig virker det som om ønsker en viss grad av normalisering av vold mot barn.

Fremmede kulturer strømmer inn  i Norge og det dukker stadig opp nye negative trekk ved samfunnet som de opprinnelige nordmennene har et ansvar for å rydde opp i. – Å være «god forelder» etter norsk målestokk er ganske annerledes enn å være god forelder i andre kulturer, men det er det norske foreldreskapet de blir målt etter.

Hun påpeker at det er vanlig med fysisk grensesetting i mange innvandrermiljøer.

– Jeg foretrekker å bruke det begrepet fremfor vold, sier Reichelt.

—-

– Du skal ikke reise langt i Europa før klaps på rumpa, klyping i øret og det å ta et barn hardt i armen er en akseptert del av barneoppdragelsen. Hvis vi skal få innvandrere til å forstå hvorfor de skal slutte med det, må det langt mer til enn å stikke en brosjyre i hånden på dem og si at det er forbudt.

Ayaan Yasiin, som er rådgiver i Somalisk kvinneforening i tillegg til jobben ved PMV, unnskylder voldsbruken fordi mange mennesker lever i en presset situasjon i et fremmed land. Det skal visstnok være vanskelig for de fremmedkulturelle å skille mellom milde former for fysisk grensesetting og hardere former for vold. I likhet med at vi hører at islam misbrukes når det utføres terror, så er det barneoppdragelsen som misbrukes når de fysiske maktmidlene blir for harde.

Her i Norge mangler mange innvandrere det sosiale nettverket som de hadde i naboer og storfamilien i hjemlandet. Det er vanskelig å vite hvor grensene går når man er vant til bruken av milde former for fysisk grensesetting i barneoppdragelsen, sier hun. – Når man lever under press, kan det føre til at denne formen for grensesetting misbrukes, og utvikler seg til vold i en usikker hverdag i et fremmed land.

Aftenposten