Mange innvandrere forstår ikke at det er forbudt å slå barn i Norge. De mener fysisk avstraffelse er et helt uunnværlig middel for å oppdra barn. Det sier Mohammed Osman Yusuf, tidligere leder av Somalisk Ungdom på Lillehammer.

Yusuf er svært frittalende overfor NRK. Ingen etnisk nordmann ville våget å forsvare juling på denne måten i dagens samfunn.

Yusuf mener at det å slå barn er helt grunnleggende for at de skal forstå hva de ikke skal gjøre. Han sier at mange innvandrere opplever at det nærmest blir umulig å oppdra barna når det første de hører når de kommer til Norge er at det ikke er lov å slå barna.

– Det er ganske mange land der det å slå barna er en del av oppdragelsen. Når man så kommer til Norge og det ikke er lov å slå barna, føler man at verktøykassa er tom, sier Yusuf.

Yusuf ble selv slått. Han mener han ikke tok skade av det. Han legger listen lavt for hva som kan utløse slag: banning feks.

Venstre-politiker og nevnd-leder i UDI, advokat Abid Q. Raja, sier det er bra at holdningene kommer frem.

– Jeg er overbevist om at dette er mer regelen enn unntaket, sier Raja, som mener at vi som samfunn nå må ta en åpen debatt om dette og ikke slå så hardt tilbake at det lukker døra som nå er åpnet. Han er glad for at noen tør å si hva de mener og tenker om dette.

Men at Yusuf åpent forsvarer juling av unger kan også ha en annen forklaring enn «åpenhet». Det kan også være et uttrykk for at man ikke anerkjenner norske normer. En markering av at man ikke tenker innrette seg etter lovene i det norske samfunn. En åpen utfordring.

Få ting har vært vektlagt sterkere i barneoppdragelsen enn forbud mot fysisk håndspåleggelse. Når Yusuf sier at slag må til, er det grunn til å se nærmere på argumentene. Han sier at «ungene ikke tar skade av det». Det røper liten selvinnsikt. Mange unger tar skade av det. Yusuf sier ikke «klaps» på rompa, eller et hardt tak i armen. Han sier «slag», ifølge NRK. «Slag» betyr juling. Problemet med «slag» er at hvis man tillater «slag» så vil noen foreldre gå mye lenger og praktisere juling, rundjuling, og over i grov vold. Dette vet man. Det problematiserer ikke Yusuf.

Det må gi regjeringen bakoversveis at en talsmann for somalierne så klart gir uttrykk for verdier som er på total kollisjonskurs med dens linje.

Regjeringen holder på med å utforme forskrifter som skal gjøre håndspåleggelse mot barn totalforbudt. Høyesterett ga i 1995 åpning for mild refs av egne barn. Dette blir nå forbudt. Både foreldre og folk som jobber med barn vil i hverdagen ha behov for å være fysisk innimellom. En løsning som ikke viser sans for praktiske realiteter undergraver respekten for lov og rett. At en somalisk representant så klart gir uttrykk for stikk motsatte oppfatninger, sier noe om at innvandrermiljøene ikke har respekt for dagens lovverk. Likevel gjør regjeringen avstanden enda større.

– Det må være klinkende klart at barn har det samme rettsvernet som voksne i Norge. Foreldre skal vite at de ikke har noen refselsesrett, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet.

– Det å slå barn er en del av oppdragelsen

– Riktig å slå barn

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂