Mange innvandrere forstår ikke at det er forbudt å slå barn i Norge. De mener fysisk avstraffelse er et helt uunnværlig middel for å oppdra barn. Det sier Mohammed Osman Yusuf, tidligere leder av Somalisk Ungdom på Lillehammer. Yusuf er svært frittalende overfor NRK. Ingen etnisk nordmann ville våget å forsvare juling på denne måten […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.