Abid Raja deltar på en konferanse i Wien i helgen. Han er invitert av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) for å snakke om integrering og rasisme.

«Vi vet at veldig mange vokser opp i fattige familier, mor blir dengt av faren, mor og far denger ungene, skolen har egentlig ikke noe særlig tro på at de skal få det til. De hører en retorikk fra de er barn om at å dø eller drepe for profeten er helt greit», kritiserer Raja.

Raja beskriver problemer i et parallellsamfunn som de færreste nordmenn har noe forhold til. Han sier at Europa må erkjenne at de har et problem med å integrere muslimer. Men Raja synes fremdeles at det er vertslandene som ikke gjør en god nok jobb. Og han vil ikke ha en strengere innvandringspolitikk eller bruke noen form for pisk. Alt Raja gjør er å påpeke det som alle kan se uten å komme opp med noen som helst løsning. Istedet vil han heller ha mer av det samme.

– Vi ser at dette ikke går opp. Det går ikke opp økonomisk, verdimessig eller sikkerhetsmessig. Noen steder i Europa ser vi at selv tredjegenerasjons innvandrere ikke har greid å integrere seg på den måten vi ønsker. Jeg tror vi står overfor et takskifte i Europa, sier Raja i Wien.

– Jeg tror at hvis ikke vi tar et krafttak nå, så kan dette gå skikkelig dårlig. I Norge har vi ikke noen gettoer, heldigvis, men vi har det i England. Du har skikkelige gettoer, områder som er definert som Somalia-området eller Pakistan-området. Slik er det også i Frankrike, Belgia, flere områder i Danmark og Sverige – over hele Europa.

«Kan gå skikkelig dårlig?». Norge er på god vei – vi er bare litt lenger bak i løypa.

Vi skal ikke være strenge, mener Raja.

–Hvem er den politikeren som kommer og sier at de skal være strenge med ungene mine? Sånn reagerer «alle» innvandrere. Pisken fungerer aldri, den har aldri fungert overfor noen type menneske, men den skal fungere overfor innvandrere?, sier Raja.

Hvis Raja tror at muslimer i Europa vil endre sin kultur og sine holdninger hvis vi lar være å stille krav til dem, så tar han grundig feil. Det er nettopp dette som har gjort at vi har fått de tilstandene vi har.

– Er du integrert i Norge hvis du mener at kona bør bli hjemme?

– Nei, du er ikke det.

– Kan du være integrert i Norge hvis du går med nikab?

– Jeg mener ikke det. Hijab er helt greit, det er et plagg jeg ikke har noen utfordringer med, så lenge det er frivillig valgt av jenter i voksen alder. Jeg liker overhodet ikke barnehijab, men nikab har ingenting i Norge eller verden for øvrig å gjøre, sier Raja.

Raja sier det finnes mange muslimer i Norge som mener at barna ikke må bli for norske. Han tror at det er mulig å motarbeide dette ved at barnehagen og barneskolen gir dem et «frihetsfrø».

– Jeg synes det er veldig tragisk at det fortsatt finnes foreldre, og dem er det veldig mange av i Norge, som mener at ungene ikke bør bli for norske. At det er et problem. Vi må plante frihetsfrøet fra barnehagen og barneskolen av. De må få frihetstanken målrettet og tidlig, sånn at man kan avansere ut av den vranglæren som mange dessverre har med seg hjemmefra, sier Raja.

Dette er kanskje velment, men uhyggelig naivt. Har Raja glemt at foreldre sender barna ut av landet på koranskoler for banke ut og skrape av dem alt det norske? Barnehage og skole er ingen motvekt til en strengt muslimsk hjem hvor far denger mor og foreldre denger barna. For hvem er barnehageassistentene? Her er en som arbeidet i Linjen Barnehage på Haugenstua i Groruddalen:

Det er innvandrernes jobb og oppgave å integrere seg i det samfunnet de har flyttet til. De som heller foretrekker et annet samfunn enn det frie vestlige, bør reise et annet sted.

VG

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.