Den norske skolen har gått i kompaniskap med pridebevegelsen og gitt den særstatus. Det er samme politikk som i USA, Nå reagerer muslimene. Men hvorfor var det ingen som forutså denne konflikten? Den ligger jo opp i dagen.

Etter årtiers snakk om integrering har det dukket opp et nytt prosjekt som norske barn skal integreres i: Pride og det vokser i styrke for hvert år. Det er prideflagg over alt. Fra enhver flaggstang, i setene på fly. I symbolet som kommer opp i bankid. Samfunnet har aldri opplevd noe lignende. Hva er det som er så viktig med en legning som gjelder 3 prosent av befolkningen som gjør at hele samfunnet må omdannes i deres bilde?

For med den nye skeive teorien holder det ikke at en tenåring oppdager at han er tiltrukket av samme kjønn. Det kalles å komme ut av skapet og var lenge et favorittoppslag i mediene. Nå har man gjort et kvantesprang: Alle kan ha en bifil, homofil, lesbisk person inne i seg. Det handler om følelse. Er det noe rart at muslimer føler seg truet?

Mye i vestlig kultur er «der ute», det er utenfor hjemmets vegger, de bryr seg ikke. Men nå oppdager de at barna deres i den offentlige skolen utsettes for propaganda som griper inn i familiens verdisyn, sprenger det innenfra.

Flere foreldre reagerer sterkt på det barna får av undervisning i skolen og innholdet i bøkene som blir brukt i grunnskolen.

Jeg synes det er trist at små barn skal få slike lekser som den ene faren fra Tønsberg tok opp på Dagsnytt 18, hvor sønnen hans hadde kommet hjem og fått i oppgave å skrive om hva slags kjønn han føler seg som.

enkelte organisasjoner har fått fritt spillerom til å påvirke og sette agendaenfor hva som bør stå i norske lærebøker.

I Aschehougs lærebok i samfunnsfag for 5. trinn står det:

«Hvordan kroppen din ser ut og hvilket kjønn man har, trenger ikke alltid å henge sammen.»

Dette skal altså 10/11 år gamle barn ta stilling til.

Men Abdellaoui har nok ikke klart for seg hvor radikal den norske skolen er blitt for han blander skeiv teori og vanlig seksualundervisning.

Når barn allerede i 4. klasse skal lære om seksualitet og forplantning, har dette gått for langt. Det er altfor tidlig. Dette hører ikke hjemme på barneskolen, men på ungdomsskolen.

Dette sier noe om hvor langt på etterskudd selv integrerte norske muslimer er. De våkner først når lærerne spør hvilket kjønn barnet deres har. Det kommer på toppen av en pridefeiring som kunne foregått i DDR. Da forstår foreldrene at dette er en offisiell kampanje. Pride er blitt en del av myndighetenes offisielle ideologi. Heller ikke nordmenn har tatt dette inn over seg. Er ikke også de foreldre og besteforeldre?

Det er 20 år siden barna kom hjem fra skolen og fortalte om seksualundervisning. Mor reagerte.

Abdellaoui vil gjerne at skolen skal informere og forklare om hvorfor de utsetter barna for kjønnsforvirring:

Skolen må bli flinkere til å kommunisere med foreldrene om slike sensitive temaer, og ikke minst forklare hensikten med slik undervisning.

Men det kommer ikke skolen til å gjøre. Da ville den måtte formulere synspunkter som vil avkle dem selv. Skeiv teori gjelder ikke bare en minoritet. Det gjelder alle mennesker, alle har en indre person som er motsatt kjønn. Det finnes ikke noe som heter permanent kjønn, hvor biologi og identitet er ett. Det finnes bare flytende kjønn.

Denne normløshet virker selvsagt skremmende på en muslim med sine rigide regler. Hvis skolen skulle forklare foreldrene at det bor en skjult trans i deres lille barn, ville det aldri bli akseptert.

Det snakkes nå på ramme alvor om at menn kan bli gravide og menstruere. Protestanter bringes til taushet og ekskluderes. Så langt er vi ikke kommet i Norge, men det er bare et spørsmål om tid.

Den nye radikale kjønnsideologien opphever biologisk kjønn. Det har aldri skjedd før i verdenshistorien.

Men mediene og myndighetene vil ikke at befolkningen skal forstå at de utsetter dem for en revolusjon ovenfra.

Abdellaoui har fattet poenget:

Det er derfor ikke skolens oppgave å oppdra våre barn.

Jo, det er nettopp det de gjør. De har overtatt barna. Joe Biden sier det med rene ord: -Det er våre barn.

 

Det er ikke rart at foreldre reagerer kraftig

 

Hel-muslimsk byråd i Hamtramck, Michigan, forbyr prideflagg fra offentlige bygninger

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.