Foto: Craig Ruttle / AP / NTB.

Et ferdig utfylt skjema med søknad om fritak fra Pride-arrangementer i skolen sprer seg i lukkede grupper på Facebook, melder TV 2.

Skjemaet siterer Opplæringslovens § 2-3 a, som blant annet fastslår:

Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.

Mange mennesker finner Pride-opptog støtende hva enten det skyldes livssynet deres eller ei, men her har har altså noen funnet grunnlag i norsk lov for å skjerme barna sine for Pride-propaganda i skolen.

I en mindre formell del av dokumentet heter det at man ikke ønsker at barna «blir eksponert for Pride-ideologien», som «promoterer og glorifiserer LGBT-miljøet».

Dokumentet er formulert på en forholdsvis nøytral måte som gjør at det ikke er umiddelbart opplagt hvem som har utarbeidet det.

«Det handler altså ikke kun om mangfold og fellesskap, men primært om de skeive. Det er derfor det ikke er uvanlig å se halvnakne menn og kvinner i ulike fargerike kostymer og det er ikke et syn man ønsker at barn skal se på eller å idolisere.»

Personene TV 2 har kontaktet, har enten ikke svart eller vil ikke uttale seg, med ett unntak:

En mor, som ønsker å være anonym, påstår at hun tidligere tok ut sønnen sin fra Pride-feiring på skolen. Hun ønsket ikke at barnet skulle være en del av denne type feiring.

– Jeg har mange venner som er skeive. Legningen deres har jeg ikke noe imot. Men jeg er imot Pride-feiringen. Det er for mye. Folk kan gjøre hva de vil med kroppen sin når de er voksne og myndig. Barn under 18 år skal ikke eksponeres for Pride, sier hun til TV 2.

En skjermdump TV 2 offentliggjør fra en Facebook-post, tyder uansett på at initiativet kommer fra muslimsk hold snarere enn kristent, da posten innledes med hilsenen «Salam».

Det er nok også grunnen til at det ikke er de kraftige verbale kanonene som rulles ut for å ta ned initiativet, noe som ganske sikkert ville ha skjedd hvis det bød seg en anledning til å rulle «kristne mørkemenn» i tjære og fjær. Det moderne Norge bygger jo på forutsetningen om at skeive og muslimer kan leve lykkelig sammen i et slags Teletubbyland.

Utdanningsdirektør i Oslo Marte Gerhardsen serverer vanlig politikersvada:

– Mangfold er en viktig verdi i Osloskolen, og derfor bruker vi Pride som en anledning til å jobbe for verdier som menneskeverd, toleranse og respekt for andre, sier direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen, til TV 2.

Hun påpeker at menneskeverd er en av seks verdier som skal prege opplæringen, og temaer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold er omtalt i flere læreplaner.

– Alle elever må følge opplæringen som er omtalt i læreplanene, sier Gerhardsen.

En skolesjef i en kommune med mange ikke-vestlige forsikrer om at fritak er mulig:

– Markering av Pride kan gjøres som en del av oppfølging av rammeplan for barnehage og læreplanverket i skole. Både i skoler og barnehager skal det legges til rette for de som ikke ønsker å delta i en markering av Pride, sier Kirsti Aandstad Hettasch, kommunalsjef for skoler i Lillestrøm kommune.

I livssynsbransjen er det to minoriteter som hankes inn for en kommentar, nærmere bestemt Linda Noor på vegne av islam og Human-Etisk Forbunds (HEF) leder Christian Lomsdalen, som riktignok introduseres som akademiker – at han også er åpent bifil nevnes derimot ikke.

Linda Noor ordlegger seg også slik det sømmer seg når en moderne muslim skal snakke om noe ømtålig:

– Jeg tror mye av usikkerheten kommer av at det er veldig ulikt hva og hvordan seksualitets- og kjønnsmangfold blir presentert i barnehage- og skole, sier hun til TV 2.

Hun plukker kjønnsforvirringens lavthengende frukt:

– Etter å ha fulgt debattene på sosiale medier er det særlig undervisning rundt kjønnsmangfold som vekker mest engasjement og skepsis.

TV 2 bruker Lomsdalen som autoritet på hva man kan og ikke kan få fritak for i skolen, og HEF-lederen innvilger fritak fra Pride:

– Når det gjelder skolens opplæring om mangfold og seksualitet så er dette nedfelt i lærerplanen i forskjellige fag og i læreplanens overordnede del. Det å lære om skeives historie, homofili og kjønnsidentitet kan man ikke få fritak fra.

Han påpeker at man kan søke om å få fritak fra enkeltstående aktiviteter, som dersom det kommer eksterne organisasjoner for å snakke om for eksempel Pride eller når man viser film om Pride, sier Lomsdalen.

– Dersom skolen for eksempel skal arrangere Pridetog kan man få fritak fra dette.

Islam ser altså ut til å være trumf mot kjønnsideologien.

Oppslutningen om Pride-feberen og dens symboler bringer ellers tankene hen på grønnsakshandleren i Vaclav Havels essay «De maktesløses makt». Et skilt som hang i butikken hans, forkynte «Arbeidere i alle land, foren dere», ikke fordi det var viktig for ham å fremme dette budskapet, men fordi det i et marxistisk diktatur var nødvendig å si de rette tingene. Den som ikke gjorde det, risikerte å bli mistenkt for å være opposisjonell.

Woke er da også marxisme, som James Lindsay forklarer:

 

Kjøp «Normløst» av Kjell Skartveit her!


 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.