Den 21. mai 2012 ble Kirken, den norske, avviklet som offisiell statlig kirke i Norge. I juni 2021 markeres begynnelsen på den nye statsstøttede religionen i Norge: Pride. Norske skoler krever skriftlig påmelding for julegudstjenester, men hva Pride angår, er det ingen bønn. Alle skal med i Pride.

En foreldrepar til et barn på Korsvoll skole i Oslo tipset tirsdag Document om hvordan de opplever den nye religionen:

Oslo kommune ved Utdanningsetaten m.fl. innfører nå det totalitære samfunnet ved å bryte alle regler som finnes om nøytral offentlig livssynsskole, jf. hvordan Oslo-skolen i dag krever at man må melde seg på jule-skolegudstjenester, men det kan man altså ikke når det gjelder den pålagte Pride-feiring.

E-posten de mottok fra Korsvoll skole sist uke, var også vedlagt:

Pride-dag onsdag 16. juni
Av: Janne Christine Standahl, Dato: 10.06.2021 kl. 08:21
Til: 1A (Foresatte), 1B (Foresatte), 1C (Foresatte), 2A (Foresatte), 2B (Foresatte), 2C (Foresatte), 3A (Foresatte), 3B (Foresatte), 3C (Foresatte), 4A (Foresatte), 4B (Foresatte), 4C (Foresatte), 5A (Fore (…) Logg på Portalen for å se alle mottakerne.

18.–27. juni markeres Pride i Oslo! Oslo Pride er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. En ti-dagers festival hvor alle kan være akkurat den de er. Vi ønsker å markere inngangen til perioden med en skikkelig Pride-dag på skolen, onsdag 16. juni! Vi heiser regnbueflagget til topps og inviterer alle elever og ansatte til å kle seg i alle regnbuens farger!

Less is NOT more denne dagen!

Document ved undertegnede har ingen ting imot at voksne mennesker fritt kan utøve sin legning seg imellom, men når Pride-bevegelsen nå oversvømmer barnehager og grunnskolen, Forsvaret, skoleverket, den nasjonale rikskringkastingen og endog Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med sitt budskap, har det gått for langt.

Opp gjennom et langt yrkesliv har jeg aldri hatt problemer med å akseptere kolleger med en annen seksuell legning enn meg selv. Flere av disse regner jeg som gode venner den dag i dag. Men å ha annerledes handlende venner er ikke godt nok for «de skeive».

De forstår øyensynlig ikke at de gjør seg selv og sin egen sak en bjørnetjeneste ved sin massive invadering av annerledes tenkende menneskers private sfære. Deres motto om «mangfold» og «inkludering» nulles ut ved tvangsfôringen med deres evangelium. Denne årlige feiringen har nå fått et preg av massepsykose.

Hvem kan glemme bildet av Raymond og Jonas under feiringen for to år siden?

Oslo 22. juni 2019. Oslo Pride Parade 2019. Byrådsleder Raymond Johansen og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre i paraden. Paraden går fra Grønland til Pride Park i Spikersuppa i Oslo sentrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

 

Radikal kjønnsteori

Det er ikke bare enkeltstående foreldre og verdikonservative enkeltpersoner som reagerer. Av egen erfaring vet jeg at folk fra alle samfunnslag, religiøse som hardbarkede ateister, reagerer på denne voldsomme opphaussingen av «de skeive».

Vet foreldre, lærere, politikere og den jevne tolerante og velmenende kvinne og mann i norske hjem hva toneangivende krefter i Pride-bevegelsen ønsker seg? Vet de at de i virkeligheten er brikker i et spill, i en plan for å forandre hele samfunnet i tråd med radikal kjønnsteori? Vi tillater oss å tvile sterkt på det.

Vet dere hvordan læreplanene forandres?

Tviler gjør også Verdialliansen, som har skrevet til Utdanningsdirektoratet om Pride-markeringene i norske skoler. De mener disse markeringene utfordrer samvittigheten til personale, foreldre og elever som ikke deler LHBTIQ-bevegelsens verdier og reformkrav. Brevet kan leses i sin helhet på Verdialliansens sider, men her et lite utdrag:

Det respekteres at skoleledere, eiere og forvaltningsorganer for skole og opplæring selv mener at Pride og regnbueflagget kan feires uten å ta stilling til Pride-eierens ideologiske og politiske krav. På den annen side må det respekteres at det kan finnes personale, elever og familier som vurderer dette annerledes, ved at feiring av Pride må oppfattes å bli assosiert med reformkravene.

Når disse reformkravene retter seg mot eget verdigrunnlag, forståelse av menneskerettighetene, ideologiske tilhørighet, politiske overbevisning, tro og samvittighet, så oppleves markeringer og feiring på skolene som gruppepress og grenseoverskridende mot egen samvittighet og integritet.

Her er noen eksempler fra arbeidsprogrammet som dokumenterer krav om endring, regulering og
reform som berører rettigheter for barn, foreldre og borgere med andre diskrimineringsgrunnlag:

  • Egg- og sæddonasjon omtales som reproduktive rettigheter
  • Begrepet prostitusjon er utelatt, i dette språket heter det salg og bytte av seksuelle tjenester
  • Barn og unge skal vokse opp uten å tilhøre en kjønnskategori
  • LHBTIQ-forståelsen av kjønns- og seksualitetsmangfold skal gjelde for alle deler av skolen
  • Alle skal kunne leve ut sin seksualitet uavhengig av alder
  • Relasjon definerer familie. Familiebegrepet er dynamisk. Valgt familie respekteres ved arv
  • Vigselsretten er en sivilrettslig avtale som skal være forbeholdt og administreres av staten
  • Kommersiell surrogati avvises, men ikke surrogati, og ikke juridisk foreldreskap ved surrogati
  • Krav om rettigheter ved ikke-monogame relasjoner mellom flere enn to mennesker
  • Krav om utredning av juridisk foreldreskap hos «flerforeldre», forstått som flere enn to

Jeg fikk ikke gått i 17.-maitog i år, og selv om det nå åpnes for nye parader i Oslo, blir jeg ikke å finne i noen Pride-parade.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.