Stiftelsen Grønt Flagg FEE Norge har i dag nærmere 900 barnehager og skoler over hele landet som er eller er i ferd med å bli miljøsertifisert.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klima, miljø og bærekraft i undervisningen.

Prosjektleder for Grønt Flagg FEE Norge, Linda Cecilie Dale, sier nysgjerrigheten rundt stiftelsen er stor.

– Vi ser en økning i henvendelser og nysgjerrighet rundt Grønt Flagg som et digitalt verktøy for barnehager og skoler som ønsker å engasjere barn og unge i aktive og praktiske miljøtiltak, sier Dale til NRK.

Grønt Flagg hevder at «det er bred enighet blant internasjonale og nasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og globale initiativer om viktigheten av miljøundervisning for å oppnå en bærekraftig verden».

Hva er det med Sveits? Og hva feiler det Norge?

Videre heter det at «Grønt Flaggs tematiske tilnærming til bærekrafts arbeidet, medfører at det finnes en rekke koblinger mellom en skole eller barnehages prosjekter og flere andre bærekraftsmål. Temaene kan være innen energi, vann, avfall, forbruk, biologisk mangfold, global og sosial utvikling, etc. Gjennom å definere en årlig miljøhandlingsplan innen ett eller flere tema som skal innlemmes i arbeidet med læreplaner og barnehagens rammeplan, settes dette arbeidet i system. Og ved at praktiske handlinger kobles sammen med teori fra lærebøker får elever dybdelæring».

Ordfører i Aure kommune, Hanne-Berit Brekken, er stolt over det styrer Inger Tøndel og de andre i Nordlandet barnehage har fått til.

– De har jobbet hardt og godt og fått til veldig mye, skryter ordfører i Aure kommune Hanne-Berit Brekken. Hun håper at Nordlandet barnehage nå kan være til inspirasjon for de andre barnehagene og skolene i kommunen.

Gjennom hele denne veien mot Grønt Flagg-sertifisering, så har barna i Nordlandet barnehage vært tett på.

– Det er jo det som er det viktigste. Det går jo på holdninger og verdier dette, avslutter styrer Inger Tøndel.

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.