Hva er det med Sveits? Og hva feiler det Norge?

Konfliktlinjen mellom høyre- og venstresiden er i ferd med å bli erstattet av en ny. På den ene siden står de etablerte partiene, som går inn for globalisering, EU, multikulturalisme, innvandring, høye offentlige utgifter, grønt skifte og statssubsidiert klimapolitikk samt avnasjonalisering og avvikling av mange av nasjonalstatens sentrale institusjoner. På den andre siden står tilhengerne av internasjonalt samarbeid, men som ser nasjonalstaten som en forutsetning for demokrati og selvråderett.