En ny rapport fra fagforbundet Dik viser at svenske biblioteker sliter med ressursmangel og utilbørlig påvirkning, mens sosial uro, vold og hærverk er utbredt. Stress, angst, trusler og dårlig arbeidsmiljø gjør at seks av ti bibliotekarer vurderer å bytte jobb, i mange tilfeller til et helt annet yrke. Dersom trenden ikke snus, risikerer bibliotekene i Sverige et stort kompetansetap.

Rapporten «Som om vi ska bära hela samhället” viser at bibliotekene må ta konsekvensene av manglende velferd og økt utenforskap i det svenske samfunnet. Forventningene til hva bibliotekene skal gjøre blir høyere, samtidig som de får stadig mindre ressurser. Halvparten av folkebibliotekarene mener det over tid har blitt vanskeligere å takle arbeidet, og mange vurderer å slutte i yrket.

«At seks av ti bibliotekarer vurderer å bytte jobb er alarmerende. Det er allerede mangel på bibliotekarer og vi nærmer oss en kritisk grense der kvalitetsbibliotektjenester for alle ikke lenger vil være mulig. Bibliotekene og nærmiljøtjenestene rundt må styrkes med flere ressurser», sier Anna Troberg, forbundspresident i Dik.

Rapporten viser også at bibliotekarer er utsatt for press. 28 prosent av folkebibliotekarene har de siste to årene opplevd at politikere eller publikum forsøker å påvirke bibliotekets beholdning eller virksomhet. I mange tilfeller har biblioteket justert seg i takt med presset.

«Å fjerne ei kontroversiell bok eller avlyse et omdiskutert arrangement kan være et forståelig tiltak for å ivareta sikkerheten til ansatte og besøkende. Men på sikt får press med påfølgende selvsensur av hendelser, samtaler eller bøker store konsekvenser for det åpne demokratiske samfunnet», kommenterer Troberg.

Rapporten viser at de siste to årene har 94 prosent av folkebibliotekarene opplevd sosial uro, 81 prosent har vært vitne til hærverk og 56 prosent har opplevd voldelige situasjoner. 38 prosent har blitt utsatt for krenkelser og 14 prosent har blitt utsatt for trusler.

59 prosent av svenske folkebibliotekarer har byttet eller vurdert å bytte jobb de siste to årene på grunn av arbeidsmiljøet. Av dem har 35 prosent vurdert å bytte til et helt annet yrke.

Samtidig er det stor motstand blant venstreorienterte aktivister i Sverige mot en planlagt lov som vil medføre at offentlig ansatte må melde fra om ulovlige innvandrere.

Fagforbundet Dik har også undersøkt hvordan deres bibliotekansatte medlemmer ser på dette forslaget, som forbundet mener er i strid med bibliotekloven. 86 prosent av deres bibliotekansatte medlemmer synes at forslaget om meldeplikt er svært dårlig og 7 prosent at det er ganske dårlig. Kun 3 prosent av de som svarte synes at forslaget er bra.

«Det er et rungende nei», kommenterte Diks leder Anna Troberg til SVT i mai 2023. «Biblioteker skal være for alle, punktum. Men det er ikke for alle om noen kan anmeldes hvis de kommer inn på bibliotekene».

Det kan bemerkes at mange deler av det svenske samfunnet, deriblant bibliotekene, ser ut til å bli mer voldelige jo mer multikulturelle de blir. Det har allerede vært en rekke tilfeller av fysiske angrep på bibliotekarer. Noen biblioteker har også begynt med voldsalarm for sine ansatte.

Blir bibliotekarer og andre svensker tryggere av at illegale migranter fritt kan oppholde seg der, på skattebetalernes regning?

Sverige: 9 av 10 bibliotekarer vil ikke melde fra om ulovlige innvandrere

Sveriges «utsatte områder»: Bibliotek­ansatt ba ungdoms­gjeng gå, ble mishandlet

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.