Den svenske regjeringen, som støttes av Sverigedemokraterna (SD), planlegger å innskjerpe at offentlig ansatte skal melde fra om personer som ikke har lovlig opphold i landet.

I Sverige, som i andre europeiske land, finnes det trolig mange tusen ulovlige innvandrere, såkalte papirløse. Disse kan også utgjøre en mulig sikkerhetstrussel. Likevel er det stor motstand mot at illegale migranter skal registreres.

Det er bekymring og sinne ved Lövgärdesskolan i Göteborg etter at regjeringen vedtok å gå videre med det kontroversielle forslaget om informasjonsplikt for offentlig ansatte. «Jeg sier opp hvis jeg må følge loven», sier Marika Andersson, rektor ved Lövgärdesskolan, til SVT.

Torsdag varslet regjeringen at den ønsker å undersøke om noen som er offentlig ansatt kan være forpliktet til å si ifra til Migrationsverket og politiet dersom de møter personer som er i Sverige uten tillatelse.

Undersøkelsen, som skal være ferdig i september 2024, skal også se på om noen faggrupper bør unntas fra en eventuell varslingsplikt. Sveriges kommuner og regioner har krevd fritak for alle yrker innenfor kommuner og regioner.

Richard Furukvist, lærer ved Lövgärdesskolan, er enig. «Vårt forhold til elever vil bli så skadet at det ikke vil være mulig å jobbe som lærer etter det», mener han.

Rektor Marika Andersson sier hun stiller seg bak lærerne sine om de tyr til sivil ulydighet. «Jeg vil stille meg bak personalgruppen min fullstendig. Jeg får kanskje ikke bli værende da, men da må det være sånn», sier hun.

Men har man ikke et ansvar for å følge loven om den nå skal innføres? «Vi har selvfølgelig en plikt til å følge lover, men samtidig tenker du at hvis jeg hadde levd i et diktatur, ville jeg ha fulgt lovene deres? Nei. Jeg blir ikke med. Jeg går av hvis jeg må følge loven», kommenterer Marika Andersson.

I en epost til SVT Nyheter Väst svarer migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard (M) at hun har stor respekt for kritikken, og at en bør se på om enkelte situasjoner kan unntas fra opplysningsplikten.

«Hovedprinsippet er imidlertid viktig: Vi må sørge for at personer som ikke har rett til å oppholde seg her også forlater landet. Det er avgjørende for å kunne opprettholde regulert innvandring og unngå at sikkerhetstrusler oppholder seg i landet», skriver Malmer Stenergard.

Men partiene M, KD, L og SD som står for avtalen er ikke helt enige med hverandre. Liberalerna er tydelige på at lærere ikke får i oppgave å registrere papirløse elever, noe Sverigedemokraterna ikke er enige i.

Kommuneledelsen i Malmö har bestemt at ansatte i Malmö by ikke skal måtte rapportere om innvandrere som oppholder seg i landet ulovlig. «Et forslag som dette burde ligge langt ute på historiens søppelkasse», kommenterer Roko Kursar (L), kommunestyrets første nestleder.

86 prosent av svenske bibliotekansatte synes at forslaget om meldeplikt er svært dårlig og 7 prosent at det er ganske dårlig. Kun 3 prosent av de som svarte synes at forslaget er bra. Flere sier også at de vil trekke seg eller rett og slett nekte å sende inn en anmeldelse dersom forslaget blir en realitet.

Malmö: Ansatte skal ikke måtte rapportere om ulovlige innvandrere

Sverige: 9 av 10 bibliotekarer vil ikke melde fra om ulovlige innvandrere

Over 10.000 personer som skulle utvises fra Sverige i 2021, er nå etterlyst

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her! Du kan også kjøpe e-boken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.