Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier at han ikke tidligere har merket en like stor uro blant partiets ordførere som han gjør nå. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde tirsdag et møte med 75 av partiets ordførere. Han forteller at de er dypt bekymret for situasjonen med økt smitte.

– Jeg har jevnlig kontakt med våre ordførere og har ikke merket en så stor uro som jeg gjør nå, sier Støre til NTB.

139 av partiets ordførere skrev tidligere denne uka under på et opprop mot regjeringens budsjettforslag, som de mener at vil føre til alvorlige kutt i velferden til vanlige folk. Oppropet kommer i en tid med økte utgifter til smittevern.

Støre mener oppropet kommer som en konsekvens av at kommunene får stadig nye oppgaver fra staten uten inndekning, samtidig som de har fått kuttet i egne inntekter.

– Kommuneøkonomi er jo et litt kjedelig ord i den politiske ordboka, men det dekker noen av de viktigste delene av livet – det handler om tilbudet i barnehagene, lærere i grunnskolen og bemanning i eldreomsorgen og hjelp til sårbare mennesker, sier Ap-lederen.

– Uklart hva kompensasjonen består i

I slutten av september sa helseminister Bent Høie (H) at han så tendenser til at kommuner skylder på korona når de legger opp til budsjetter som ikke går i hop. Denne uttalelsen mener Støre er dypt urettferdig overfor lokalpolitikerne.

– Det er i kommunene innsatsen mot viruset skjer. Mange av de små kommunene er redde for at kompensasjonene i hovedsak skal gå til de store kommunene, men også de små har hatt betydelige utgifter med smittevern. Ekstra helse- og omsorgstjenester, smittevernutstyr, sosialhjelp og renhold koster uansett størrelse på kommunen, sier han.

Regjeringen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har gjentatte ganger understreket at regjeringen vil dekke alle kommunenes utgifter knyttet til koronapandemien. Men Støre beskriver at det likevel er en uro i kommunene for pengemangel.

– Det har lenge vært uklart hva en slik kompensasjon vil bestå i. Kommunene kan ikke planlegge med penger de tror at de får. De må ha penger i hånden før de kan bruke dem, sier han.

Krevende å legge kommunebudsjettet

I Horten kommune er det de siste dagene registrert ett smittetilfelle – det første på nær en måned. Ordfører Are Karlsen (Ap) beskriver koronasituasjonen som under kontroll. Mer usikkerhet er det rundt neste års budsjett.

– Det er få smittede, men vi har løpende utgifter hele tiden uavhengig av hvor mange smittede vi har. Det som er kostnadsdrivende, er alt det vi gjør for å unngå smitten. Enten det er i helsevesenet, i barnehage eller skole, så koster det mye hver dag, sier Karlsen til NTB.

Kommunen er i gang med å lage budsjettet for 2021, men det er en krevende øvelse uten en klar melding om hva de vil få i koronakompensasjon, forteller Karlsen.

– Vi kan ikke budsjettere med inntekter som vi ikke vet om kommer. Min klare oppfordring til regjeringen er å si noe om hvor mye hver enkelt kommune vil få, i hvert fall for første halvår, sier Karlsen.

Astrup legger fram plan om kort tid

Nikolai Astrup sier at regjeringen har vært tydelig fra dag én om at den skal stille opp for kommunesektoren under koronakrisen og også etterpå.

I en rapport som ble lagt fram for noen uker siden, slås det fast at pandemien vil koste kommunene 14 milliarder kroner i 2020. Regjeringen har stilt opp med tiltak for 20 milliarder kroner, ifølge Astrup, og enda mer om man legger lavere lønns- og prisvekst til grunn.

– Men at kommunesektoren samlet har fått kompensasjon som samsvarer med utgiftene de har hatt, betyr ikke at enkeltkommuner nødvendigvis kjenner seg igjen i det. Derfor har jeg vært tydelig på de pengene som vi skal betale ut via fylkesmennene før jul, skal gå til de kommunene som har de største utgiftene, sier Astrup til NTB.

Det skal utbetales nærmere en milliard kroner før jul, og Astrup har bedt fylkesmennene kartlegge om det er nok. Er det ikke det, vil regjeringen komme med mer penger i november for inneværende år.

Kommunalministeren sier han har stor forståelse for at kommunene kjenner på usikkerhet med tanke på pandemiutviklingen, men også for budsjettet for neste år.

– Derfor kommer vi i løpet av kort tid til å informere om hva regjeringen skal stille opp med i første halvår 2021 utover det som lå i statsbudsjettet for neste år, slik at kommunene kan ta høyde for det når de skal planlegge for første halvår, sier han.

Samtidig forsikrer Astrup at regjeringen skal fortsette å stille opp for kommunene, og han mener at det er uheldig at Støre bidrar til usikkerhet. En usikkerhet som statsråden mener kan føre til at kommunene kutter i tjenestene til innbyggerne til tross for at staten dekker merutgiftene til korona.

Les også:

Ap – fra folkebevegelse til firma 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.