Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er kjent for sin vinnende latter, men i dag må han som finansminister ha en alvorlig mine og legge fram et moderat budsjett.

Det er kjent at regjeringen må gjøre flere kutt i revidert nasjonalbudsjett. Krisepenger som er utløst av pandemi, strømkrise og krigen i Ukraina må dekkes inn.

Etter det NTB forstår, vil det komme kutt i byggeprosjekter. Det er allerede kjent at det gjøres milliardkutt både i campusprosjektet på NTNU og i byggingen av Vikingtidsmuseum på Bygdøy.

I revidert nasjonalbudsjett blir totalen i regjeringens byggekutt kjent. Det er derimot ikke ventet vesentlige kutt i samferdselsprosjekter i denne omgang.

Samlet sett har regjeringen pøst ut titalls milliarder kroner i krisemidler. For finansminister Vedum blir oppgaven å dekke inn i alle fall deler av dette i det første reviderte budsjettet han legger fram.

NHO-sjef ber om måtehold

Jobben som finansminister kan være ensom i budsjettider. Alle vil ha sin del av kaka, men Vedums jobb er å være møysommelig med stykkene han kutter opp for fordeling. Det er ekstra viktig i år.

NHO-sjef Ole Erik Almlid har en klar oppfordring til Vedum:

– Det er viktig at regjeringen nå signaliserer en forutsigbarhet og langsiktighet i den økonomiske politikken. Vi har noen år bak oss med uforutsigbarhet, sier Almlid til NTB.

Han gir Vedum rett i at det er renteproblematikken det er mest viktig å passe på nå. I tillegg deler han bekymringen for at økonomien skal bli overopphetet hvis det brukes for mye oljepenger.

– Det er veldig viktig for alle parter å ikke ha en overopphetet økonomi, sier Almlid.

– Jeg tror det er viktig å holde økonomien i balanse slik at vi ikke får inflasjon og større priseffekter som da igjen kan gjøre det vanskelig både for næringsliv og husholdninger. En nøktern tilnærming til oljepengebruken er viktig nå, sier han.

Slanker regjeringskvartalet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Vedum varslet i VG onsdag at det blir kutt i regjeringskvartalet. Vedum sier det er tid for innstramming. Støre er enig.

– Vi legger derfor fram et revidert nasjonalbudsjett som strammer inn pengebruken. Vi velger blant annet å utsette eller legge bort flere store og dyre statlige byggeprosjekter, sier statsministeren.

Senere lettet Vedum mer på sløret overfor Dagbladet og NRK. Da kunne han fortelle at to bygninger kuttes fra prosjektet. Totalt vil regjeringen spare inn 4–5 milliarder kroner her.

– Vi ønsker ikke å ha et så stort regjeringskvartal, sa Vedum til NRK.

Penger til sykehus, ferjer og NAV-brukere

Likevel er det noen som vil få. Det er kjent at sykehusene vil få 700 millioner kroner for å kompensere for tapte inntekter i pandemien. I tillegg skal Vedum nå føre ett av sine hjertebarn i pennen.

Alle ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer blir nemlig gratis fra 1. juli. Det vil ifølge Finansdepartementet koste 165 millioner kroner i året.

Regjeringen varslet før jul at den ville avvikle det såkalte karensåret – året uten penger – for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav. Dette settes det nå av 675 millioner kroner til i revidert nasjonalbudsjett.

Karensåret avvikles og det blir i stedet innført et nytt arbeidsrettet unntak fra varighetsbegrensningen, melder FriFagbevegelse.

I tillegg kommer regjeringen til å bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

Redder Hvite Busser

Havforskningsinstituttet får 10 millioner kroner ekstra til å se på følgene av vindkraft til havs for fiskeriene. Det skjer samtidig som regjeringen har varslet en stor satsing på havvind.

Regjeringen vil også styrke bemanningen i barnehager i såkalte levekårsutsatte områder. Det settes av 35 millioner kroner til å ansette flere barnehagelærere.

Det er også knyttet spenning til hvor mye av krisemidlene i forbindelse med Ukraina-krigen som vil bli tatt på bistandsbudsjettet. Det er klart at landets krisesentre får en ekstrabevilgning på 16,3 millioner for å hjelpe ukrainske flyktninger som kan være utsatt for menneskehandel.

Av de mindre lekkasjene, som får stor betydning for dem det gjelder, er det klart at organisasjonene Aktive Fredsreiser og Hvite Busser får en engangsstøtte på 2 millioner kroner hver. Det redder selskapene, som har tapt penger under pandemien.

Fakta om lekkasjene:

* To bygg kuttes fra det nye regjeringskvartalet, noe regjeringen venter vil spare 4–5 milliarder kroner.

* Det såkalte karensåret for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) blir fjernet permanent. Personer som ikke er ferdig avklart i Nav skal ikke lenger måtte vente et år på å begynne et nytt AAP-løp. Det er satt av 675 millioner til dette.

* Sykehusene vil få 700 millioner kroner ekstra for å kompensere for inntektsbortfall under pandemien.

* Alle ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer blir gratis fra 1. juli. Det vil omfatte rundt 30 av Norges i alt 130 ferjesamband og vil ifølge Finansdepartementet koste 165 millioner kroner årlig.

* Regjeringen vil bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

* Regjeringen vil styrke bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder. 35 millioner kroner skal gå til å ansette flere barnehagelærere.

* Havforskningsinstituttet får 10 millioner kroner ekstra for å se på følgene av vindkraft til havs for fiskeriene.

* Landets krisesentre får en ekstrabevilgning på 16,3 millioner kroner for å hjelpe ukrainske flyktninger som kan være utsatt for menneskehandel.

* 39 millioner kroner settes av til en veistrekning fra E18 til Eydehavn, melder Agderposten.

* 25 millioner kroner til atomforskning.

* Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli får 2 millioner til å profesjonalisere organisasjonen, mens 22. juli-senteret får 2,3 millioner til sine digitale plattformer.

* Organisasjonene Aktive Fredsreiser og Hvite busser, som har tapt penger under pandemien, får en engangsstøtte på to millioner kroner hver, ifølge Aust Agder Blad.

* Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med 1 milliard kroner til 2,14 milliarder, har Kunnskapsdepartementet varslet.

* Campusprosjektet ved NTNU i Trondheim, med en foreløpig budsjettramme på 11,8 milliarder kroner, skal kuttes med «mange» milliarder, sa utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til Dagens Næringsliv i slutten av mai.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.