Turister kikker på skulpturene i Frognerparken i Oslo. Sommeren gikk bedre enn ventet for den norske reiselivsnæringen, men frykten er at høsten blir tung. Mandag kommer det mer krisehjelp. Foto: Berit Roald / NTB

Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger mandag fram en ny tiltakspakke for å avhjelpe koronakrisen. Reiselivet og eventbransjen kan vente seg krisehjelp.

I koronaproposisjonen som skal legges fram og sendes til Stortinget, vil det også komme nye anslag for hva krisen har kostet norsk økonomi, etter det NTB forstår.

Det forrige anslaget kom i revidert nasjonalbudsjett i mai, men mye har skjedd siden den gang. Grovt sett har utviklingen i norsk økonomi vært mer positiv enn ventet, og arbeidsledigheten har gradvis falt.

Samtidig sliter noen bransjer tungt som følge av smittevernrestriksjoner, og det vil komme egne tiltakspakker for reiselivet og eventbransjen, får NTB opplyst.

Årsaken til at regjeringen legger fram en egen proposisjon i tillegg til forslag til neste års statsbudsjett, som kommer 7. oktober, er et behov for å avklare tiltak i årets tre siste måneder.

«Hårreisende»

Reaksjonene var sterke etter at næringsminister Iselin Nybø (V) i august uttalte at krisen i reiselivet «er den nye normalen, og vi må finne ut hvordan vi skal leve med den».

– Det er hårreisende at den ansvarlige ministeren for en næring som er viktig for hele landet vårt, ikke anerkjenner situasjonen næringen står i, sa Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv advarte om en svart høst og frykt for konkursras og masseoppsigelser.

Og i slutten av august varslet Nybø en egen reiselivspakke med «penger for å avhjelpe den alvorlige situasjonen».

Ny kontantstøtte?

Hva som kommer i reiselivspakken, er ikke kjent. Men næringen har ikke lagt skjul på at ordningen med kontantstøtte til bedrifter, som nå avvikles, har hjulpet mange.

En ordning hvor koronarammede bedrifter får dekket sine faste kostnader kan derfor komme, både for reiseliv og eventbransjen. Videreføring av lavmoms på 6 prosent for reiselivet er et annet grep som kan tas.

Samtidig nyter mange berørte bedrifter godt av at ordningen med permittering er forlenget. Det betyr at bedrifter slipper å si opp folk.

For eventbransjen er det først og fremst hensynet til smittevern som gjør inntjening vanskelig. Næringen ønsker seg en åpning for å samle flere enn 200 mennesker samtidig på konserter, messer, konferanser, kurs eller andre tilstelninger.

Tre milliarder satt av

Det meste av innholdet i proposisjonen er imidlertid allerede kjent, etter det NTB forstår:

* 13. august varslet regjeringen at permitteringsperioden utvides til 52 uker fra 1. november. Tiltaket koster anslagsvis 540 millioner kroner i år og neste år.

* 19. august satte regjeringen av 900 millioner kroner til en ny stimuleringsordning for arrangementer i kultursektoren fra 1. oktober.

* 20. august ble det kjent at en ny milliard settes av for å kompensere inntektstapene i idretten og frivilligheten.

* 25. august bekreftet finansministeren at ordningen med kontantstøtte for bedrifter blir avviklet.

* 27. august ble det klart at regjeringen vil bruke rundt 400 millioner på å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året.

* 15. september ble det klart at regjeringen innfører en egen ordning for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdager, dersom barnas skole eller barnehage blir stengt.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.