Finansminister Jan Tore Sanner (H) tar imot en rekke sentrale aktører i nærings- og arbeidslivet på sitt kontor onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

En ny smittebølge vil kunne gi en mer langvarig økonomisk krise, advarer finansminister Jan Tore Sanner (H) før møtet med nærings- og arbeidslivet onsdag.

Sanner, næringsminister Iselin Nybø (V) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar da imot de store organisasjonene i arbeids- og næringslivet for å drøfte koronasommeren og tiden fremover.

– Det er stor usikkerhet om tiden som kommer. Hvis vi får en ny smittebølge, vil det kunne føre til en mer langvarig krise, sier Sanner til NTB.

– Derfor er det viktigste vi alle kan gjøre nå – også for norsk økonomi – å følge smitteverntiltakene og sammen bidra til å holde smitten nede, konstaterer han.

LO, NHO, Virke, Unio, KS, Akademikerne, Spekter, YS, SMB og Norges Rederiforbund kommer onsdag med sine innspill til regjeringen.

– Krisen ikke over

Regjeringen jobber nå på spreng for å finne ut hvilke følger pandemien får for norsk økonomi fremover.
Det er allerede klart at det norske bruttonasjonalproduktet kommer til å falle kraftig i år, og i statsbudsjettet for 2021 i oktober kommer nye anslag.

– Denne våren har vi opplevd det største økonomiske tilbakeslaget i nyere tid. Samtidig har vi gjennom sommeren sett flere tegn til oppgang. Aktiviteten er på vei opp, oljeprisen har steget, flere har kommet tilbake i jobb, og boligprisene har steget, sier Sanner og legger til:

– Samtidig er det viktig for meg å understreke at krisen ikke er over.

Trøbbel i utlandet

Et stort problem for mange norske bedrifter er sviktende etterspørsel hos handelspartnere i utlandet.

– Mange land opplever en enda kraftigere nedgang enn Norge. Internasjonal nedgangskonjunktur kan også ramme norske arbeidsplasser, sier Sanner.

Han er glad for dialogen med partene i arbeidslivet og næringsaktører og mener de har bidratt til å få hjelpen på plass til bedrifter og arbeidstakere.

– Regjeringen ønsker å videreføre samarbeidet med partene i arbeidslivet og ønsker dialog om utfordringene vi vil møte denne høsten og få innspill til mulige tiltak.

Permittering

Et heftig diskutert tema før sommeren var forlengelse av permitteringsperioden. Den er i utgangspunktet 26 uker, men for dem som ble permittert i mars og april, er perioden forlenget til ut oktober.

NHO, LO og Virke har alle bedt om at perioden midlertidig forlenges til 52 uker. Det er trolig også flertall på Stortinget for å utvide perioden.

Selv om våren ble vanskelig for mange bedrifter, er hovedinntrykket at utviklingen gikk over all forventning i juni og juli. Spørsmålet er hvordan reiselivsbedrifter, hoteller og restauranter vil klare seg utover høsten når nordmenn flest har avsluttet sommerferien.

NHO-advarsel

NHO var tirsdag ute med en skarp advarsel: Hver fjerde reiselivsbedrift frykter konkurs, og hver tredje frykter oppsigelser. Etter tøffe tak for reiselivet i vår og sommer kan høsten bli svart, tror arbeidstakerorganisasjonen.

Koronarammede bedrifter kan søke om støtte i en egen kompensasjonsordning til og med august, men den brede ordningen skal deretter fases ut. Fasiten så langt er at bare 5 milliarder er utbetalt i ordningen, som har en ramme på 50 milliarder.

I høst blir spørsmålet om regjeringen skal komme med mer næringsspesifikke ordninger.

 

Kjøp Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.