LO vil doble permitteringsperioden for å trygge ansatte og sikre at bedriftene beholder kompetansen. Organisasjonen avviser at det vil hindre omstilling.

I dag kan bedrifter permittere ansatte i 26 uker, men på grunn av koronakrisen har alle som har nådd taket, fått forlenget perioden ut juni. Nå vil LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen gjøre permitteringsperioden enda lenger til 52 uker.

– Selv om vi lemper på noen tiltak og mange forhåpentligvis kan komme tilbake i jobb etter hvert, er det mange virksomheter som fortsatt ikke vil ha omsetning og de vil ikke kunne ta inn permitterte. Da går tiden fort, sier han til NTB.

Han la fram forslaget på møtet med NHO-sjef Ole Erik Almlid, statsminister Erna Solberg (H) og flere statsråder mandag.

– For å skape trygghet for ansatte og for å holde kompetansen intakt, er det viktig å komme med et tydelig signal om at permitteringsperioden vil bli utvidet, sier han.

– Hindrer ikke omstilling

Han avviser at dette vil låse ansatte fast i enkelte næringer i stedet for at de må omstille seg og, for eksempel gå fra å jobbe i oljenæringen til grønne arbeidsplasser.

– I en normalsituasjon vil det kunne være det. Normalt er det 26 uker for å ha kompetanseoverføring til nye næringer. Dette er ikke en normalsituasjon, sier Gabrielsen og viser til at økonomene spår en langvarig økonomisk nedgangsperiode.

Kari Sollien, som leder Akademikerne, er imidlertid bekymret for at nettopp dette skal skje. Hun deltok også på møtet hos statsministeren.

– Man må gjøre en avveining. Man må sørge for at folk får en trygghet for inntekten sin i denne akutte fasen, og i mange tilfeller skal folk tilbake i jobben sin. Da er det riktig å kunne forlenge permitteringsperioden. Men i noen tilfeller er det jo behov for en omstilling og skape mobilitet i arbeidsmarkedet. Da er det fare for innelåsing, advarer hun.

Vil heller la folk jobbe

Sollien er også bekymret for at de økonomiske ordningene nå senker terskelen for å permittere. Hun etterlyser en ordning med lønnskompensasjon i stedet. Det vil si at ansatte kan fortsette å jobbe i bedriften, men med lønn fra staten.

Akademikerne er dessuten kritisk til at bedrifter fortsatt bruker unntaksordningen med å permittere på bare to dagers varsel, og tok dette opp i møtet.

– Nå når det har gått over en måned, er det ikke lenger uventet at vi har en koronakrise eller et oljeprisfall. Da tenker vi det er rimelig å gå tilbake til de vanlige reglene om forhåndsvarsling og grundig involvering av de tillitsvalgte, sier hun.

Mandagens møte med partene i arbeidslivet var det første av flere regjeringen har invitert til for å få innspill fra organisasjoner og næringslivet på hvordan Norge best mulig skal komme seg ut av koronakrisen og bygge konkurransekraft.

Ikke enten-eller

Situasjonen for oljenæringen, som både er rammet av koronakrisen generelt og spesielt et kraftig oljeprisfall, var blant temaene.

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener det ikke er en motsetning mellom å berge arbeidsplasser i oljebedriftene og sørge for en grønn omstilling.

– Det er ikke enten-eller, mener hun.

Hun påpeker at satsing på havvind ble tatt opp og at dette er et eksempel på teknologi der leverandørindustrien trengs.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.