Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er blitt enige om en midlertidig strømstøtteordning for landbruket.

Støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen har som mål å kunne utbetale støtte i andre halvdel av februar 2022.

Ordningen er basert på prinsippene i strømstønadsordningen for husholdningene, men med et vesentlig høyere tak for strømbruken for jordbruket og uten tak for veksthus, opplyser de tre partiene i en pressemelding.

Viktig håndslag

– Dette er et viktig håndslag til norske bønder og gartnerier som står i en vanskelig situasjon på grunn av ekstremt høye strømpriser. Jeg er også svært glad for at vi finner en løsning for 29.000 husstander som sto i fare for å falle utenfor alle støtteordninger på strøm, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Vidar Kjølmoen.

Forslaget innebærer en ekstrabevilgning på 500 millioner kroner. Totalt innebærer ekstraordinære tiltak etter regjeringsskiftet økt bevilgning til jordbruket på om lag 1,5 milliarder kroner, inkludert ekstra bevilgning til investeringsstøtte.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har tidligere varslet at Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar. Bøndene skal ikke søke om støtte, men kompensasjon blir utbetalt basert på forbruksdata.

– For Senterpartiet er det viktig å sikre trygg mat basert på norske naturressurser. Derfor var det helt nødvendig å få på plass en støtteordning som avhjelper situasjonen for næringen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

Ingen bønder å miste

– Krisen i jordbruket handler om mer enn strøm, og med denne enigheten mellom SV og regjeringspartiene legger Stortinget viktige føringer for arbeidet med både kompensasjon og jordbruksforhandlinger, og det har det vært viktig for SV å få på plass, sier Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsperson og nestleder i SV, til NTB.

– Avtalen er klar på at den ekstraordinære kostnadsveksten ikke skal føre til forfall i jordbruket. Vi har ingen bønder å miste, ingen matproduksjon å tape, sier han.

Venstre er imidlertid skuffet over avtalen og peker på at de tre partiene ikke prioriterer strømstøtte til små- og mellomstore bedrifter på lik linje med landbruket.

Glemmer småbedriftene

– SV har forhandlet i to dager med regjeringen om strømstøtten til landbruket, men fant ikke en eneste krone til den delen av næringslivet som nå trenger hjelp. Det vitner om en regjering som ikke forstår andre små- og mellomstore bedrifter enn landbruket, og hvilke utfordringer de nå står overfor, sier Alfred Bjørlo, Venstres medlem i næringskomiteen.

Det var i midten av januar at det ble enighet om å komme bøndene i møte med en strømstøtteordning. Deretter ble forslaget sendt til behandling i næringskomiteen på Stortinget etter at regjeringen i statsråd 28. januar la fram en proposisjon.

Torsdag avgir komiteen innstillingen, og deretter skal forslaget behandles i Stortinget. Foreløpig dato for dette er satt til 15. februar.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.