Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er enige om å overkjøre regjeringen i saken om ny erstatningsordning for pelsdyrbøndene.

Det kommer fram i en innstilling fra Stortingets næringskomité fredag, der NTB har fått innsyn i merknader fra opposisjonspartiene. Saken skal opp til behandling i plenum 3. juni.

– Vi har hatt forhandlinger for å søke en løsning som fungerer for pelsdyrbøndene, slik at vi nå kan sette et punktum for denne saken, sier saksordfører Bengt Rune Strifeldt (Frp) til NTB.

Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringen i juni 2019, men spørsmålet om hvor mye bøndene skal få i kompensasjon har vært bestridt siden.

– Det er et ganske alvorlig grep Stortinget gjør når vi innfører et forbud mot en næring. Vi var med på det, med tanke på dyrevelferd, men også tydelige på at man må gjøre opp å en ordentlig måte, sier Terje Aasland (Ap).

Flere bønder

Den nye erstatningsordningen vil blant annet omfatte flere bønder enn før, blant annet fordi ordningen vil omfatte eiere som har investert i pelsdyranlegg som er utleid.

I tillegg skal alle bønder som holdt pelsdyr etter 1. januar 2015, og eide et anlegg for hold av pelsdyr 15. januar 2018, omfattes av ordningen. I den gamle ordningen var det kun bønder som hadde dyr i anlegget sitt i begynnelsen av 2018, som fikk erstatning.

– Samlet sett dreier det seg om i underkant av 300 bønder, fordelt på mink- og reveoppdrett, sier Aasland.

Skattefritt

I tillegg vil regelverket endres, slik at erstatningsutmålingen tar utgangspunkt i teknisk takst av anlegg og driftstilbehør. Forslaget til opposisjonen innebærer også at hele erstatningen skal være skattefri, samt en bedre dekning av saksomkostningen til bøndene.

– Det fremstår veldig urimelig at man først innfører næringsforbud, så gir man erstatning, og så tar man kanskje halvparten tilbake i skatt, sier Geir Pollestad (Sp).

Opposisjonspartiene har ikke beregnet hva den nye ordningen vil koste, men det dreier seg om en større sum enn i regjeringens opprinnelige forslag til ny erstatningsordning, som er anslått til cirka 1,2 milliarder kroner.

Ifølge beregninger fra Landbruksdepartementet er den nye pakken anslått til å koste 3,4 milliarder kroner. Den må trolig også vurderes av EFTAs kontrollorgan Esa.

– Ikke økonomisk forsvarlig

Høyre kritiserer den høye summen som det nå ligger an til at pelsdyrbøndene kan få.

– For Høyre er det ikke riktig eller økonomisk forsvarlig. Derfor forlot vi forhandlingene. Det nye forslaget fra opposisjonen går bort fra ekspropriasjonsrettslige prinsipper, som var bestillingen fra et enstemmig Storting i februar 2020. Den nye ordningen virker uoversiktlig og dårlig gjennomarbeidet, sier partiets landbrukspolitiske talsperson Guro Angell Gimse.

Norges Pelsdyralslag er på sin side glad for at opposisjonen vil overkjøre regjeringen.

– Opposisjonen slår fast et grunnlag for full erstatning. Så enkelt er det. Ingen vet nå om det blir 1, 2 eller 3 milliarder kroner. Det vi vet, er at bøndene skal få erstattet det de taper, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Kjøp Asle Tojes bok her!

Kjøp Asle Tojes bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.