Stortingsflertallet vil tvinge regjeringen til å gjøre egne vurderinger av om det er mulig med karbonfangst og -lagring (CCS) på gassanlegget på Melkøya.

– Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med behandlingen av Snøhvit Future, foreta en egen vurdering av om fangst og lagring av CO2 kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land som kan realiseres innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert, heter det i et forslag som blir fremmet for Stortinget torsdag av Frps Terje Halleland.

Han presiserer at dette er et fellesforslag som alle opposisjonspartiene samlet står bak. Det har dermed også flertall på Stortinget.

– Det er kraftsituasjonen i Finnmark som er utgangspunktet for problemstillingen. Med dette forslaget vil vi sikre at regjeringen i større grad ser på alternativer til å ta kraft fra land i bruk, sier Halleland til NTB.

Vil bruke kraft fra land

Equinor har søkt regjeringen om å få elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Det betyr at gasskraftverket på anlegget blir lagt ned, og at man heller driver det med kraft fra det vanlige strømnettet.

Problemet er at dette vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge.

Equinor har sagt at det blir for dyrt med andre løsninger – for eksempel å bruke karbonfangst og -lagring (CCS) av utslippene fra gasskraftverket, eller ved å hente strømmen til elektrifisering fra andre kilder.

Det er det førstnevnte Stortinget nå vil be regjeringen om å utrede.

– Dette er ikke et klarsignal for CCS. Det viktigste for oss er å åpne for alternativer til kraft fra land. Når Equinor har avvist at CCS er et alternativ, så mener vi regjeringen må ta en runde ekstra på det og foreta en egen vurdering, sier Halleland.

Sp har vedtatt nei

Det er uenighet internt i regjeringen i Melkøya-saken. Senterpartiet vedtok et nei til elektrifisering av Melkøya på sitt landsmøte i mars, mens Arbeiderpartiet har uttrykt seg mer positivt.

Equinor har sagt at det vil koste 37 milliarder kroner å installere et anlegg for karbonfangst og -lagring på Melkøya. Til sammenligning er elektrifisering beregnet å koste 13,2 milliarder kroner.

Så langt har regjeringen sagt at de ikke ser noen grunn til å tvile på dette anslaget.

Bred støtte

Stortinget skal torsdag behandle flere representantforslag fra opposisjonen knyttet til Melkøya som ikke får flertall. Men gjennom et såkalt løst forslag til disse, får opposisjonen gjennom at regjeringen må gjøre en egen CCS-vurdering.

– Vi støtter CCS-forslaget for å sørge for at den dyrebare strømmen heller brukes til fastlandsindustrien vår. Men vi mener Equinor og oljenæringen selv må ta regningen for å kutte egne utslipp, sier MDGs Kristoffer Robin Haug til NTB.

SVs Lars Haltbrekken understreker at det er svært viktig at utslippene på Melkøya blir kuttet for at Norge skal nå klimamålene.

– Samtidig er det viktig at vi unngår å tappe Finnmark for kraft, og at vi unngår nye alvorlige konflikter med reindrifta. Med karbonfangst og -lagring slår vi to fluer i en smekk, sier han.

Rødts Sofie Marhaug er skuffet over at fellesforslaget ikke er tydeligere, men hun mener det er en instruks til regjeringen om å undersøke alternativene til elektrifisering.

– Det er hårreisende om regjeringen presser gjennom et prosjekt som tømmer Nord-Norge for kraft og øker strømprisen. Det overkjører i så fall partidemokratiet i Senterpartiet, sier hun.

Les også:

Elektrifiseringen av Melkøya: en historisk feilinvestering

– Elektrifisering av Melkøya vil legge Finnmark i mørke

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.