Norwegian får ikke ekstra støtte fra regjeringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Regjeringen vil utvide og forsterke tiltakene til flyselskapene. Samtidig sier de nei til å gi ekstra støtte til Norwegian og Erik Braathens nye flyselskap.

– Vi mener at statens hovedhensyn om et tilstrekkelig tilbud og en sunn konkurranse i luftfarten også fremover vil bli ivaretatt i det norske luftfartsmarkedet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding mandag morgen.

Både Norwegian og tidligere Braathens SAFE-direktør Erik G. Braathen har den siste tiden bedt om støtte fra regjeringen utenom de ordinære ordningene.

– Ikke forsvarlig

Norwegian har bedt staten om flere milliarder kroner i støtte, mens Braathen har bedt om statlig støtte som del av finansieringen av et nytt norsk flyselskap som han og et miljø rundt han arbeider med å bygge opp.

– Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler, sier Nybø.

Hun mener at slik støtte vil også kunne være konkurransevridende.

– Aktørene i norsk luftfart kan også trekke på mange av de andre generelle ordningene vi har lagt fram, sier Nybø.

– Svært skuffende

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet, og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Ifølge konsernsjefen bidrar selskapet til å opprettholde 24.000 arbeidsplasser i landet og en verdiskaping på rundt 18 milliarder kroner i året.

– Det alene skulle tilsi at fortsatt støtte til selskapet ville vært en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Hvordan man kan lande på en annen konklusjon, er for meg vanskelig å forstå, sier Schram.

Norwegian har kalt inn til pressekonferanse klokken 10.30 om situasjonen.

Forlenger muligheten til å kjøpe ruter

Selv om regjeringen avviser tilleggsstøtte til Norwegian og Braathen, varsler de likevel at de vil utvide og forsterke de allerede eksisterende ordningene for luftfarten, som er i krise fordi koronautbruddet har ført til at langt færre reiser med fly.

Regjeringen vil blant annet foreslå å bevilge et betydelig beløp til kjøp av minimumstilbud på innenlands flyruter.

– Vi vil forlenge muligheten til å kjøpe ruter, og dermed sørge for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende fram til markedene normaliserer seg. Dette er regjeringens hovedmål på kort sikt. Fly er en sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker å sikre en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Utvider lånegarantiordningen

Samtidig vil regjeringen utvide lånegarantiordningen for luftfarten ved å forlenge løpetiden og trekkperioden.

Lånegarantiordningen ble lansert 19. mars, og er på inntil 6 milliarder kroner, der 3 milliarder kroner var rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder kroner mot SAS og de resterende 1,5 milliarder kronene var rettet mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Foreløpig har Norwegian og Airwing benyttet seg av ordningen.

Forlenging av trekkperioden vil åpne for at eventuelle udisponerte midler kan gjøres tilgjengelig utover våren.

– Nå som vi vet at krisen har blitt mer langvarig enn vi antok da ordningen ble opprettet, synes vi det er rimelig å gi flyselskapene bedre tid til å komme seg over kneika før de må betale tilbake lånene. Forlenget løpetid vil bidra til å lette det økonomiske presset på selskapene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.