Næringsministeren har fått Norwegians redegjørelse om bonusene. – Styret har en stor jobb med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet, sier Iselin Nybø.

– Det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårlig dømmekraft. Styret og administrerende direktør Geir Karlsen har en stor jobb foran seg med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet til Norwegian, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun har nå mottatt svar på brevet hun sendte til Norwegian i forrige uke der hun ba om en redegjørelse fra selskapet rundt bonusutbetalingene til lederne Jacob Schram og Geir Karlsen.

Bonusene er på 11 millioner kroner til hver av de to, og ble avtalt for å sikre at lederne ikke gikk av mens selskapet var under rekonstruksjon. I tillegg fikk de andre konserndirektørene i selskapet 8 millioner kroner i bonus – i alt 30 millioner kroner. Bonusene kommer i tillegg til øvrige bonuser og ble besluttet av det forrige styret, som ble erstattet 4. juni.

Nekter for å ha brutt lånebetingelsene

Nybø nedla i fjor forbud mot bonusutbetalinger i Norwegian for at regjeringen skulle innvilge selskapet, som da hadde store økonomiske problemer, et statsgarantert lån. Denne fristen utløp ifølge regjeringen 26. mai i år.

Norwegian har brukt advokatfirmaet BAHR for å svare på brevet fra ministeren. I brevet, som er datert 27. juni, skriver advokat Richard Sjøqvist at Norwegian ikke har brutt statlige lånebetingelser i forbindelse med utbetalingen av de såkalte retention-bonusene.

«Staten som långiver har ei heller båret kostnadene ved retention-bonusene. Rekonstruksjonen ble fullført og ny aksjekapital hentet inn i mai 2021, og det er til slutt selskapets aksjonærer som vil bære kostnadene og ikke selskapets kreditorer.», står det i brevet.

– Dårlig dømmekraft

Nybø er svært skuffet over at Norwegian bevilger store bonuser idet selskapet er ute av kravene i garantiordningen for norsk luftfart, og sier at det var koronastøtten fra staten gjorde at Norwegian overlevde som selskap.

– Våren 2020 fikk Norwegian tilgang til 3 milliarder kroner. I november samme år ba selskapet om ytterligere milliardbeløp. Da opposisjonen var klar til kaste milliarder etter et selskap i dyp gjeld, sa regjeringen nei. Det var avgjørende for å få til en helt nødvendig omstrukturering. Da Norwegian var på vei ut av restruktureringsprosessen, sa staten ja til å bidra med et lånebeløp. Summen av alt dette bidro til at Norwegian overlevde som selskap, sier Nybø.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.